09 грудня 2019 р., протокол № 11// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про обговорення «Стратегії розвитку Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» на 2020-2025 роки.
Доповідає – ректор Згуровський М.З.

2. Про зміни у структурі підрозділів університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

Для врахування змін нормативно-правових актів в атестаційному процесі

Шановні члени спеціалізованих вчених рад, наукові керівники та консультанти, здобувачі наукових ступенів,
просимо звернути увагу на нижченаведені посилання для врахування змін нормативно-правових актів в атестаційному процесі!

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF#n10 - постанова КМУ № 567

Зміни, що вносяться до Порядку присудження наукових ступенів

Про внесення змін до Порядку присудження наукових ступенів (Постанова КМУ України від 20 листопад 2019 р., № 943)
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zmin-do-poryadku-prisudzhennya-a943

Повідомлення про захист дисертації Гробовенка Ярослава Віталійовича

17 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Гробовенка Ярослава Віталійовича
на тему "Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану"
за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Про впровадження експерименту з присудження ступеня доктора філософії в КПІ ім. Ігоря (Наказ №2/130 від 16.07.2019)

Повідомлення про захист дисертації Дубіка Романа Миколайовича

11 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дубіка Романа Миколайовича
на тему: “Моделювання і робастне керування процесу контактної мембранної дистиляції”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Повідомлення про захист дисертації Шолохова Олексія Вікторовича

10 грудня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Шолохова Олексія Вікторовича
на тему: “Робастне еліпсоїдальне оцінювання станів лінійних керованих систем з обмеженими збуренням та завадою”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Повідомлення про захист дисертації Твердохліб Марії Миколаївни

10 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Твердохліб Марії Миколаївни
на тему "Інтенсифікація процесів очищення води від сполук заліза та марганцю"
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Осауленка Вячеслава Миколайовича

11 грудня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Осауленка Вячеслава Миколайовича
на тему: “Моделі біологічних нейронних мереж для просторово-часової асоціативної пам’яті”
за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Повідомлення про захист дисертації Солдатової Марії Олександрівни

11 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Солдатової Марії Олександрівни
на тему: “Автоматизація процесу стабілізації програмного руху безпілотного літального апарату (БПЛА)”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.