Проєкт Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)

Національне агенство із забезпечення якості вищої освіти пропонує до обговорення проєкт Порядку присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ)

Повідомлення про захист дисертації Антонова Євгена Євгеновича

07 квітня 2020 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Антонова Євгена Євгеновича
на тему: “Методи математичного моделювання мікрорельєфних спеціалізованих структур для світлоповертання та рефракції світла”
за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Повідомлення про захист дисертації Зінь Ольги Іванівни

18 березня 2020 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Зінь Ольги Іванівни
на тему: “Засади енергоощадної кавітаційної технології очищення стічних вод від ароматичних сполук”
за спеціальністю 05.17.21 – технологія водоочищення

Повідомлення про захист дисертації Іванова Сергія Миколайовича

17 березня 2020 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Іванова Сергія Миколайовича
на тему: “Аналіз локальних властивостей динаміки автономних систем на компактному гладкому многовиді”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

18 лютого 2020 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Урочиста церемонія вручення диплома «Почесний доктор КПІ ім. Ігоря Сікорського», мантії та пам’ятного знака віце-президенту інженерно-конструкторського центру корпорації Боїнг пану Тоду Зарфосу.

ДФ 26.002.001 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації Лавренюка Миколи Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика

11 лютого 2020 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Лавренюка М.С. на тему: "Моделі та методи глибинного навчання для задач геопросторового аналізу" за спеціальністю 113 Прикладна математика.

10 лютого 2020 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Результати наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2019 році
Доповідає – проректор Пасічник В.А.
2. Навчально-виховна робота у вимірі викликів сьогодення.
Доповідає – проректор Семінська Н.В.
3. К о н к у р с н і с п р а в и:
4. П о т о ч н і с п р а в и:

Повідомлення про захист дисертації Микитенка Володимира Івановича

03 березня 2020 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Микитенка Володимира Івановича
на тему: “Підвищення ефективності функціонування оптико-електронних систем спостереження з комплексуванням зображень”
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.