Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ № 1220 від 23.09.2019)

Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Наказ № 1220 від 23.09.2019)

Повідомлення про захист дисертації Богомола Юрія Івановича

19 листопада 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Богомола Юрія Івановича
на тему: “Фізико-хімічні основи керування структурою та властивостями армованих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах експлуатації”

7 жовтня 2019 р., протокол № 9// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про зміни у структурі підрозділів університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
2. Про «Положення про призначення деканів факультетів/директорів інститутів КПІ ім. Ігоря Сікорського».
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
3. Про зміни до Положення про Вчену раду та склади постійних комісій Вченої ради КПІ ім.Ігоря Сікорського.

Повідомлення про захист дисертації Штапенко Оксани Всеволодівни

25 жовтня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Штапенко Оксани Всеволодівни
на тему: “Біотехнологічні аспекти регуляції гаметогенезу для корекції раннього ембріонального розвитку тварин”
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

УВАГА! Інформація щодо розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту

Шановні голови, заступники голів та вчені секретарі спеціалізованих вчених рад.
Надсилаємо вам лист Міністерства щодо зміни порядку розміщення повідомлень про прийняття дисертацій до захисту.

Повідомлення про захист дисертації Дифучина Юрія Миколайовича

29 жовтня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дифучина Юрія Миколайовича
на тему "Напружено-деформований стан і міцність однозрізних болтових з’єднань елементів конструкцій з композиційних матеріалів"
за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин

Повідомлення про захист дисертації Піонткевича Олега Володимировича

22 жовтня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Піонткевича Олега Володимировича
на тему "Підвищення ефективності багаторежимного гідроприводу фронтального навантажувача"
за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Черепанської Ірини Юріївни

25 жовтня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Черепанської Ірини Юріївни
на тему "Прецизійна приладова система вимірювання кутів"
за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Трінчука Данила Ярославовича

21 жовтня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.06 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Трінчука Данила Ярославовича
на тему: “Підвищення ефективності перетворення енергії в нелінійних електричних колах зі змінним навантаженням”
за спеціальністю 05.09.05 – теоретична електротехніка

Повідомлення про захист дисертації Братусь Олени Вікторівни

22 жовтня 2019 року о 17.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Братусь Олени Вікторівни
на тему: “Методи прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі двобічного експоненційного згладжування та оптимальної фільтрації”

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.