Повідомлення про захист дисертації

Повідомлення про захист дисертації Гробовенка Ярослава Віталійовича

17 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Гробовенка Ярослава Віталійовича
на тему "Процес сушіння тонкодисперсної пасти діоксиду титану"
за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Дубіка Романа Миколайовича

11 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дубіка Романа Миколайовича
на тему: “Моделювання і робастне керування процесу контактної мембранної дистиляції”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Повідомлення про захист дисертації Шолохова Олексія Вікторовича

10 грудня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Шолохова Олексія Вікторовича
на тему: “Робастне еліпсоїдальне оцінювання станів лінійних керованих систем з обмеженими збуренням та завадою”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Повідомлення про захист дисертації Твердохліб Марії Миколаївни

10 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Твердохліб Марії Миколаївни
на тему "Інтенсифікація процесів очищення води від сполук заліза та марганцю"
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Осауленка Вячеслава Миколайовича

11 грудня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Осауленка Вячеслава Миколайовича
на тему: “Моделі біологічних нейронних мереж для просторово-часової асоціативної пам’яті”
за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Повідомлення про захист дисертації Солдатової Марії Олександрівни

11 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Солдатової Марії Олександрівни
на тему: “Автоматизація процесу стабілізації програмного руху безпілотного літального апарату (БПЛА)”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Повідомлення про захист дисертації Олійника Юрія Анатолійовича

10 грудня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Олійника Юрія Анатолійовича
на тему: “Методи ультразвукової товщинометрії з використанням фазоманіпульованих сигналів та їх реалізація”
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Повідомлення про захист дисертації Димань Маріанни Михайлівни

09 грудня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Димань Маріанни Михайлівни
на тему "Деформівність систем остеосинтезу кінцівок з врахуванням виду навантажень"
за спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Повідомлення про захист дисертації Полягушко Любові Григорівни

09 грудня 2019 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.17 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Полягушко Любові Григорівни
на тему: “Програмно-апаратне забезпечення моделювання впливу гіпоксії на організм людини та проведення гіпоксичних тренувань”
за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Повідомлення про захист дисертації Лазаренка Сергія Вікторовича

10 грудня 2019 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Лазаренка Сергія Вікторовича
на тему: “Методи аналізу нелінійних дискретних систем із антисипацією”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

Сторінки

Підписатися на RSS - Повідомлення про захист дисертації

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.