Перелік рад

1. Д 26.002.01 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки);

05.02.09 – Динаміка та міцність машин (технічні науки);

Голова – Бобир Микола Іванович (204-82-53)

Заст.гол. – Крищук Микола Георгійович (204-84-16)

Вч.секр. – Коваль Віктор Вікторович (204-95-36)

2. Д 26.002.02 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);

05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (технічні науки);

Голова – Луцький Георгій Михайлович

Заст. Голови – Стіренко Сергій Григорович

Вчений секретар – Новотарський Михайло Анатолійович

3. Д 26.002.04 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.13.07 – Автоматизація процесів керування (технічні науки);

Голова - Жученко Анатолій Іванович

Заст.гол. – Бідюк Петро Іванович

Вчений секретар – Сазонов Артем Юрійович

4. Д 26.002.05 з 23.12.2022 р. до 23.12.2025 р.

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології (технічні науки);

21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)

Голова - Панов Євген Миколайович (236-40-52, 204-90-01, 204-91-39)

Заст.гол. – Гомеля Микола Дмитрович (236-60-83)

Вч.секр. - Іваненко Олена Іванівна (204-92-78)

5. Д 26.002.06 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи (технічні науки);

05.09.05 – Теоретична електротехніка (технічні науки);

05.14.02 –Електричні станції, мережі і системи (технічні науки)

Голова - Яндульський Олександр Станіславович (204-93-07)

Заст.гол. – Ковбаса Сергій Миколайович (204-83-56)

Вч.секр. - Щерба Максим Анатолійович (204-82-39)

6. Д 26.002.07 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин (технічні науки);

05.11.03 – Гіроскопи та навігаційні системи (технічні науки)

Голова - Безвесільна Олена Миколаївна (454-94-83)

Заст.гол. – Рижков Лев Михайлович (066-750-32-22)

Вч.секр. - Киричук Юрій Володимирович (454-94-83)

7. Д 26.002.11 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.02.02 – Машинознавство (технічні науки);

05.02.08 – Технологія машинобудування (технічні науки);

05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти (технічні науки)

Голова - Данильченко Юрій Михайлович (204-94-61)

Заст.гол. - Петраков Юрій Володимирович (204-81-06)

Луговський Олександр Федорович (204-82-54)

Вч.секр. - Охріменко Олександр Анатолійович (204-81-06)

8. Д 26.002.13 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин (технічні науки);

05.17.21 – Технологія водоочищення (технічні науки);

Голова – Мітченко Тетяна Євгенівна (204-83-22)

Заст. Голови – Донцова Тетяна Анатоліївна (204-98-85)

Вчений секретар – Косогіна Ірина Володимирівна (204-97-35)

9. Д 26.002.14 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (технічні науки);

05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (технічні науки);

05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи (технічні науки)

Голова - Ільченко Михайло Юхимович (204-96-80)

Заст.гол. – Уривський Леонід Олександрович (204-98-10)

Вч.секр. - Осипчук Сергій Олександрович (204-98-10)

Матеріали по захисту кандидатської дисертації Літвінцева С.М. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1731

10. Д 26.002.18 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.11.07 - Оптичні прилади та системи (технічні науки);

05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин (технічні науки);

Голова – Тимчик Григорій Семенович

Заст. голови – Колобродов Валентин Георгійович

Вчений секретар – Полторак Діана Олександрівна

11. Д 26.002.19 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.09.08 – Прикладна акустика та звукотехніка (технічні науки);

05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії (технічні науки);

05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи (технічні науки)

Голова - Жуйков Валерій Якович

Заст.гол. - Дідковський Віталій Семенович

Вч.секр. - Швайченко Володимир Борисович

Матеріали по захисту кандидатської дисертації Велигоцького Д.В. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1696

12. Д 26.002.20 з 20.02.2023 р. до 20.02.2026 р.

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (технічні науки);

05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси (технічні науки);

Голова - Денисюк Сергій Петрович

Заст.гол. - Володарський Євген Тимофійович

Вч.секр. - Шовкалюк Марина Михайлівна

13. Д 26.002.23 з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством (економічні науки);

08.00.04 - Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності) (економічні науки);

08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (економічні науки)

Голова – Кравченко Марина Олегівна (204-85-11)

Заст.гол. - Бояринова Катерина Олександрівна (204-85-07)

Вч.секр. - Кузнєцова Катерина Олександрівна (204-85-10)

14. Д 26.002.24 з 23.12.2022 р. до 23.12.2025 р.

05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (технічні науки);

05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії (технічні науки)

Голова - Свідерський Валентин Анатолійович (204-82-09)

Заст.гол. – Лінючева Ольга Володимирівна

Вч.секр. - Дорогань Наталія Олександрівна (204-97-96)

Матеріали по захисту докторської дисертації Васильєва Г.С. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1699

15. Д 26.002.28 з 06.06.2022 р. до 06.06.2025 р.

03.00.20 - Біотехнологія (технічні науки);

03.00.20 - Біотехнологія (біологічні науки)

Голова - Тодосійчук Тетяна Сергіївна

Заст.гол. - Галкін Олександр Юрійович (204-90-35)

Вч.секр. - Голуб Наталія Борисівна (204-81-84)

16. Д 26.002.31 з 10.10.2022 до 10.10.2025 р.

01.01.02 – Диференціальні рівняння (фізико-математичні науки);

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика (фізико-математичні науки)

Голова – Іванов Олександр Володимирович (204-97-40)

Заст.гол. – Самусенко Петро Федорович (204-97-40)

Вч.секр. – Маслюк Ганна Олексіївна (204-97-40)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.