17 травня 2021 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Про вдосконалення структури підрозділів Університету.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

3. Про підсумки роботи Науково-технічної бібліотеки за 2017-2020 рр. та Стратегію її розвитку на 2021-2025 рр.
Доповідає – директор НТБ Оксана БРУЙ

4. П о т о ч н і с п р а в и:

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення:

1) проєкт переліку наукових спеціальностей за галузями науки, який розроблений відповідно до статті 42 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» -

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТАРГАНА ДМИТРА ВАЛЕНТИНОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ.26.002.042 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Таргана Дмитра Валентиновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія», за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» відбудеться 25.05.2021 о 14.00 в режимі відео-конфере

ДФ 26.002.044 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДОРОЖИНСЬКОЇ ГАННИ ВАСИЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 - АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 152 – МЕТРОЛОГІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНА ТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.044 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГАЛУШКА ДМИТРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

У зв’язку з карантинними обмеженнями через епідемію COVID-19, які діють на території України, спеціалізована вчена рада Д 26.002.29 повідомляє про перенесення захисту дисертацій Галушка Д.О. у дистанційний режим.

ДФ 26.002.046 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ Лахнеко Ольги Романівни НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 – Хімічна та біоінженерія ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 162 – Біотехнології та біоінженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.046 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.

ДФ 26.002.045 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БАБИЧА БОГДАНА БОРИСОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 - Автоматизація та приладобудування ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 153 – Мікро- та наносистемна техніка

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.045 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 квітня 2021 року N 494.
11 травня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Бабича Богдана Борисовича на тему: "Оптично селективні елементи на основі нанокомпозитних структур" за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка .

Інформація МОН України щодо отримання дипломів докторів і кандидатів наук

МОН України інформує, що за результатми засідань Атестаційної колегії від 9 лютого та 15 квітня дипломи докторів та кандитів наук вже підписані та їх можна отримувати!

https://mon.gov.ua/ua/nauka/nauka/atestaciya-kadriv-vishoyi-kvalifikaciy...

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГРИЦЕНКА АНДРІЯ МИКОЛАЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.18 повідомляє, що захист дисертації Гриценка Андрія Миколайовича на тему «Удосконалення методів та засобів визначення вмісту корисних компонентів в залізорудному масиві» за спеціальністю 05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин відбудеться 11 травня 2021 року о 15:00 в режимі відеоконференції на платформі Zoom.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛІНЮЧЕВА ОЛЕКСАНДРА ГЕНАДІЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

У зв’язку зі складною епідеміологічною ситуацією захист дисертації Лінючева Олександра Генадійовича на тему: «Інтегрований комплекс сенсорних пристроїв для системи моніторингу хлору та сірководню в атмосферному повітрі» за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, який був запланований на 11 травня 2021 року на засіданні спеціалізованої

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.