ДФ 26.002.6 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЮСИНА ЯКОВА ОЛЕКСІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 121 –ІНЖЕНЕРІЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.6, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Юсина Якова Олексійовича на тему: «Методи та програмні засоби метаморфічного тестування програмних систем автоматичної кластеризації природномовних текстових да

ДФ 26.002.5 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТАРАНА ВЛАДИСЛАВА ІГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 123 – КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.5, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Тарана Владислава Ігоровича на тему: «Метод адаптації глибоких нейронних мереж до апаратного забезпечення зі спеціалізованою архітектурою» з галузі знань 12 – І

ДФ 26.002.4 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПОЛІЩУКА ОЛЕКСАНДРА СЕРГІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 – ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 163 – БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.4, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Поліщука Олександра Сергійовича на тему: «Комплексне удосконалення функціональних характеристик інтраокулярних лінз» з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженерія

НАКАЗ №НСВС/61/2022 ВІД 20.12.2022 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАКАЗ №НСВС/61/2022 ВІД 20.12.2022 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАКАЗ №НСВС/60/2022 від 20.12.2022 року "Про внесення змін до наказу №НСВС/49/2022 від 17.10.2022 “Про створення разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії”

НАКАЗ №НСВС/60/2022 від 20.12.2022 року "Про внесення змін до наказу №НСВС/49/2022 від 17.10.2022 “Про створення разових спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії”

12 ГРУДНЯ 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 8// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Про стимулювання патентно-ліцензійної діяльності в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК
3. П о т о ч н і с п р а в и:

ДФ 26.002.3 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАЛЮТИ СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 153 – МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.3, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/56/2022 від 10 листопада 2022 року, для захисту дисертації Малюти Сергія Васильовича на тему: «Особливості застосування нанотехнологій зондової мікроскопії в діагностиці та направленій модифікації поверхонь напівпров

НАКАЗ №НСВС/56/2022 ВІД 10.11.2022 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

01 ЛИСТОПАДА 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 7// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Деякі питання управління Університетом
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
(регламент 10 хв)

2. Про удосконалення управління інтелектуальною власністю КПІ ім. Ігоря Сікорського
Доповідає – проректор з наукової роботи Віталій ПАСІЧНИК
(регламент 10 хв)

3. П о т о ч н і с п р а в и.

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.