ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ТА АДРЕСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ БАБИЧА БОГДАНА БОРИСОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.045 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Бабича Богдана Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка», який було заплановано за адресою: м

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ ЗАХИСТУ ТА АДРЕСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЛАХНЕКО ОЛЬГИ РОМАНІВНІ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.046 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Лахнеко Ольги Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія», за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» відбудеться 18.06.2021 о 14.00 в режимі відео-кон

ДФ 26.002.048 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТЕРЕЩУКА ВОЛОДИМИРА ВАЛЕРІЙОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 10 ПРИРОДНИЧІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 104 – ФІЗИКА ТА АСТРОНОМІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.048 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2021 року N 631.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 9 червня 2021 року

Порядок денний:

1. Питання приймальної комісії.
Доповідачі: Перший проректор – Ю.І. Якименко, Заст. голови приймальної комісії – В.М. Можаровський

2. Основні завдання із завершення 2020/21 навчального року та підготовки до нового 2021/22 навчального року.
Доповідачі: Перший проректор – Ю.І. Якименко

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ БАБИЧА БОГДАНА БОРИСОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.045 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Бабича Богдана Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування», за спеціальністю 153 «Мікро- та наносистемна техніка» відбудеться 17.06.2021 о 14.30 в 412

29 червня 2021 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

3. Про підготовку до нового навчального року.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

4. П о т о ч н і с п р а в и:

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЛАХНЕКО ОЛЬГИ РОМАНІВНИ

/Посилання вважати недійсним/

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.