ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ КОРОЛЕВИЧА ЛЮБОМИРА МИКОЛАЙОВИЧА

28 вересня 2021 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Королевича Любомира Миколайовича
на тему: “Обґрунтування вибору діелектрика та дослідження плівок діоксиду церію для МДН-структур”
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ГЕЛЬЖИНСЬКОГО ІГОРЯ ІГОРОВИЧА

14 вересня 2021 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Гельжинського Ігоря Ігоровича
на тему: “Розроблення органічних нанорозмірних світловипромінюючих структур білого кольору”
за спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ЛЕЛЕКИ СЕРГІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА

14 вересня 2021 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Лелеки Сергія Володимировича
на тему: “Наукові засади розробки ресурсоенергоефективних процесів та обладнання вуглеграфітового електродного виробництва”
за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ОРИНЯКА АНДРІЯ ІГОРОВИЧА

28 вересня 2021 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Ориняка Андрія Ігоровича
на тему: “Методи розрахунку коефіцієнта інтенсивності напружень з врахуванням геометричної нелінійності та довільної форми тріщини”
за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин

09 вересня 2021 р., протокол № 7// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про результати вступної кампанії 2021 року.
Доповідає – в.о.ректора Юрій ЯКИМЕНКО
2. П о т о ч н і с п р а в и.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ МІЛЯВСЬКОГО ЮРІЯ ЛЕОНІДОВИЧА

28 вересня 2021 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Мілявського Юрія Леонідовича
на тему: “Ідентифікація та керування складними системами на основі моделей імпульсних процесів когнітивних карт”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

ДФ 26.002.050 З ПРАВОМ ПРИЙНЯТТЯ ДО РОЗГЛЯДУ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ШЕВЛЯКОВОЇ ГАННИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 153 – МІКРО- ТА НАНОСИСТЕМНА ТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.050 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 липня 2021 року N 859.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ ДРАПОЙ ДАРИНИ ІГОРІВНИ

10 вересня 2021 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Драпой Дарини Ігорівни
на тему: "Одержання водню з целюлозовмісної сировини”
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.