23 СІЧНЯ 2023 Р., ПРОТОКОЛ № 1// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1.Звіт проректора Сергія СИДОРЕНКА. Підсумки міжнародної діяльності в 2022 році та завдання її розвитку до 125-річчя Університету.
Доповідає –проректор Сергій СИДОРЕНКО
2. Звіт проректора Вадима КОНДРАТЮКА про результати діяльності з господарських, майнових і соціальних питань та безпеки Університету у 2022 році та завдання на 2023 рік.

НАКАЗ №НСВС/1/2023 ВІД 03.01.2023 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №НСВС/60/2022 ВІД 20.12.2022 у зв'язку з технічною помилкою у тексті

НАКАЗ №НСВС/1/2023 ВІД 03.01.2023 ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАКАЗУ №НСВС/60/2022 ВІД 20.12.2022 у зв'язку з технічною помилкою у тексті

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ МАЛЮТИ СЕРГІЯ ВАСИЛЬОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ.26.002.3 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Малюти Сергія Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 – Автоматизація та приладобудування, за спеціальністю 153 – Мікро- та наносистемна техніка відбудеться 12.01.2023 р.

Довідка з УкрІНТЕІ _Смірнова Я.О., Тишковець М.В., Поліщук О.С., Таран В.І., Юсин Я.О., Мартиненко О.В., Кутузова А.С., Маріяш Ю.І., Мусієнко О.С., Белас А.О.

Довідка з УкрІНТЕІ _Смірнова Я.О., Тишковець М.В., Поліщук О.С., Таран В.І., Юсин Я.О., Мартиненко О.В., Кутузова А.С., Маріяш Ю.І., Мусієнко О.С., Белас А.О.

ДФ 26.002.11 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БЕЛАСА АНДРІЯ ОЛЕГОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.11, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Беласа Андрія Олеговича на тему: «Моделі і методи інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів» з галузі знань 12 – Інфо

ДФ 26.002.10 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МУСІЄНКО ОЛЬГИ СТАНІСЛАВІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13 - МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 131 – ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.10, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Мусієнко Ольги Станіславівни на тему: «Міцність та деформівність систем остеосинтезу з урахуванням властивостей ушкодженої кісткової тканини та її штучних замі

ДФ 26.002.9 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАРІЯША ЮРІЯ ІГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.9, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Маріяша Юрія Ігоровича на тему: «Модельно-прогнозуюче автоматичне керування режимом дуття кисневого конвертера з енергоефективним засвоєнням тепла» з галузі зна

ДФ 26.002.8 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КУТУЗОВОЇ АНАСТАСІЇ СЕРГІЇВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 - ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 - ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.8, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Кутузової Анастасії Сергіївни на тему: «Фотокаталітична активність нанокомпозитів на основі TiO2 до антибіотиків у водних об’єктах» з галузі знань 16 - Хімічна

ДФ 26.002.7 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ МАРТИНЕНКО ОЛЕНИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 073 МЕНЕДЖМЕНТ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.7, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Мартиненко Олени Вікторівни на тему: «Організаційно-економічне забезпечення реалізації експортного потенціалу промислових підприємств» з галузі знань 07 Управл

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.