Повідомлення про захист дисертації Єлатонцева Дмитра Олександровича

15 травня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Єлатонцева Дмитра Олександровича
на тему: “Інтенсифікація процесу очищення стічних вод коксохімічного виробництва від смолистих речовин”
за спеціальністю 05.17.21 − технологія водоочищення

8 квітня 2019 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2018 р. та затвердження бюджету на 2019 р.
Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.
2. Про затвердження структури Інституту аерокосмічних технологій.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.;
співдоповідач – в.о. директора ІАТ Коробко І.В.
3. К о н к у р с н і с п р а в и.

Повідомлення про захист дисертації Рупіча Сергія Сергійовича

23 квітня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Рупіча Сергія Сергійовича
на тему: “Багатокласове розпізнавання стану складного просторового об’єкта нейромережевим класифікатором”
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Громадське обговорення проекту наказу Міністерства освіти і науки «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

Міністерство освіти і науки України пропонує для громадського обговорення проект наказу Міністерства освіти і науки
«Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТІВ І ДОКТОРІВ НАУК

Інформуємо, що за результатами засідання Атестаційної колегії Міністерства від 5 березня 2019 року та на підставі наказу Міністерства від 5 березня 2019 року №308 дипломи доктора (КРІМ ДОКТОРІВ ТЕХНІЧНИХ НАУК) та кандидата наук надруковані з усіх галузей знань.

Реквізити та вартість відшкодування за бланк диплома у прикріпленому файлі.

Повідомлення про захист дисертації Іванової Вероніки Петрівни

16 квітня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Іванової Вероніки Петрівни
на тему "Концентрування та вилучення іонів важких металів із води"
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ВІД 5 БЕРЕЗНЯ 2019 Р.

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІШЕНЬ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ВІД 5 БЕРЕЗНЯ 2019 Р.
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-rishen-atestacijnoyi-kolegi...

Постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Постанова КМУ від 06.03.2019 р. № 167 Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії

Повідомлення про захист дисертації Гарана Ярослава Олександровича

15 квітня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.06 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Гарана Ярослава Олександровича
на тему "Удосконалення високовольтних вимірювальних пристроїв, що використовують автотрансформаторне перетворення напруги"
за спеціальністю 05.09.13 – техніка сильних електричних та магнітних полів

Повідомлення про захист дисертації Труніної Ганни Олексіївни

09 квітня 2019 року о 17.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.06 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Труніної Ганни Олексіївни
на тему "Підвищення ефективності регулювання напруги в розподільних електричних мережах з розосередженим генеруванням"
за спеціальністю 05.14.02 – електричні станції, мережі i системи

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.