Положення про Вчену раду

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Вчена рада Національного технічного університету України «Київський політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського» (далі - Вчена рада університету) є колегіальним органом управління Університету і формується строком на п'ять років.
1.2. У своїй роботі Вчена рада університету керується Законом України «Про вищу освіту», Законом України «Про освіту», нормативно-правовими документами МОН України, Статутом університету та цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.
1.3. Положення про Вчену раду університету затверджується на засіданні Вченої ради університету.
1.4. Вибори до складу Вченої ради університету починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.
1.5. Склад Вченої ради університету затверджується наказом ректора Університету протягом п'яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу.

КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.