Повідомлення про захист дисертації Салоїда Станіслава Васильовича

14 травня 2019 року о 12.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Салоїда Станіслава Васильовича
на тему “Організаційно-економічний механізм управління економічною безпекою підприємств машинобудування”

Повідомлення про захист дисертації Клєвцової Марини Олександрівни

14 травня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Клєвцової Марини Олександрівни
на тему: "Методи забезпечення якості продукції на малопотужному кондитерському підприємстві”
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

15 квітня 2019 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Обговорення розвитку співпраці КПІ з Познанською політехнікою.
2. Вручення диплому, мантії і пам’ятного знаку «Почесний доктор КПІ ім. Ігоря Сікорського» ректору Познанської політехніки професору Томашу Лодиговському.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 04 квітня 2019 року

1. Звіт про виконання бюджету КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2018 р.
Доповідач:
начальник ДЕФ –
Субботіна Л.Г.

2. Затвердження бюджету університету на 2019 р.
Доповідач:
начальник ДЕФ –
Субботіна Л.Г.

3. Про стан підготовки до нового навчального року.
Доповідач:
перший проректор –
Якименко Ю.І.

4. Поточні справи.

Повідомлення про захист дисертації Кутової Оксани Юріївни

14 травня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Кутової Оксани Юріївни
на тему: “Біомолекулярні і хімічні сенсори на основі кремнієвих польових структур”
за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ НАКАЗУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ»

МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТ НАКАЗУ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОРЯДКУ ФОРМУВАННЯ ПЕРЕЛІКУ НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ»

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-p...

Повідомлення про захист дисертації Єлатонцева Дмитра Олександровича

15 травня 2019 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Єлатонцева Дмитра Олександровича
на тему: “Інтенсифікація процесу очищення стічних вод коксохімічного виробництва від смолистих речовин”
за спеціальністю 05.17.21 − технологія водоочищення

8 квітня 2019 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2018 р. та затвердження бюджету на 2019 р.
Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.
2. Про затвердження структури Інституту аерокосмічних технологій.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.;
співдоповідач – в.о. директора ІАТ Коробко І.В.
3. К о н к у р с н і с п р а в и.

Повідомлення про захист дисертації Рупіча Сергія Сергійовича

23 квітня 2019 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Рупіча Сергія Сергійовича
на тему: “Багатокласове розпізнавання стану складного просторового об’єкта нейромережевим класифікатором”
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.