ДО УВАГИ! ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В РОБОТІ!Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)

Повідомлення про захист дисертації Семеняко Олександра Володимировича

25 вересня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Семеняко Олександра Володимировича
на тему: “Закономірності процесів переносу в теплообмінних поверхнях з плоско-овальних труб з поперечним оребренням”

ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ТИМЧАСОВОГО ПОРЯДКУ ПРИСУДЖЕННЯ НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Повідомлення про захист дисертації Петренка Олексія Олексійовича

25 вересня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.17 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Петренка Олексія Олексійовича
на тему: “Стратегії розвитку сервіс-орієнтованих систем у хмарному середовищі”
за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

Повідомлення про захист дисертації Нагірняк Світлани Валеріївни

19 вересня 2018 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Нагірняк Світлани Валеріївни
на тему: “Наноструктури SnO2 різної морфології: синтез, властивості, застосування”
за спеціальністю 05.17.01 – технологія неорганічних речовин

Повідомлення про захист дисертації Дунської Алли Рашидівни

11 вересня 2018 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дунської Алли Рашидівни
на тему “Інноваційний механізм розвитку підприємств целюлозно-паперової промисловості”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Розгляд житлових питань на засіданні Вченої ради університету від 25 червня 2018 року, протокол № 7.

На засіданні Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського від 25 червня 2018
року (протокол №7) була доведена інформація щодо опрацювання
рейтингового списку осіб, які подали заяви та бажають здійснити інвестування
ремонтних робіт у житловому будинку №1 по проспекту Перемоги, 37-з з
наступним наданням житла у встановленому законом порядку (далі -

ПРОЕКТ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ ТА ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ПРОХАННЯ ОПРАЦЮВАТИ ПРОЕКТ
РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ
АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ ТА ЙОГО
ВИЯВЛЕННЯ В НАУКОВИХ РОБОТАХ
(АВТОРЕФЕРАТАХ, ДИСЕРТАЦІЯХ, НАУКОВИХ
ДОПОВІДЯХ, СТАТТЯХ ТОЩО), ЯКИЙ БУДЕ
ОБГОВОРЮВАТИСЯ НА ЗАСІДАННІ
АТЕСТАЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ 5 ЛИПНЯ 2018 РОКУ.

З ПОВАГОЮ

25 червня 2018 р., протокол № 7// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про затвердження переліку спеціалізацій (освітніх програм).
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
2. Затвердження змін до правил прийому КПІ ім.Ігоря Сікорського.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
3. К о н к у р с н і с п р а в и:
4. П о т о ч н і с п р а в и:

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.