Зразки та форми документів на присвоєння вченого звання доцента

Протокол 7 засідання лічильної комісії .doc
Обкладинка атестаційної справи .doc
Висновок (навчально)-методичної комісії .doc
Висновок кафедри .doc
Довідка про сумісництво .doc
Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) .doc
Заява .doc
Лист до МОН України .doc
Листок реєстрації членів вченої ради факультету (інституту) .doc
Опис  документів  довгий ( творчі) .doc
Опис документів короткий .doc
Опис  документів короткий (творчі) .doc
Перелік документів для доцента .doc
Перелік документів для доцента (творчі) .doc
Рішення 4 вченої ради факультету (інституту) щодо присвоєння вченого звання доцента .doc
Рішення 4 Вченої ради університету щодо присвоєння вченого звання  доцента .doc
Рішення 6 вченої ради фак-ту/ін-ту щодо присвоєння вченого звання доцента  (творчі) .doc
Рішення 6  Вченої ради університету щодо присвоєння вченого звання доцента ( творчі) .doc
Список праць, опублікованих у Scopus  або  Web of Science (Додаток  до  списку праць) .doc
Довідка 9 про науково-педагогічну (наукову) діяльність на посадах у закладах вищої освіти .doc
Згода на збір та обробку персональних даних .doc
Список (додаток 8) навчально-методичних та наукових праць .doc
Обкладинка атестаційної справи (творчі) .doc

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.