Склад Вченої ради

В Ч Е Н А Р А Д А
Національного технічного університету України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

1. Ільченко Михайло Юхимович Голова Вченої ради університету, директор інституту телекомунікаційних систем, академік НАН України, д.т.н., проф.

2. Киричок Петро Олексійович заст. Голови ради, директор навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н., професор

3. Холявко Валерія Вікторівна вчений секретар ради, вчений секретар КПІ ім.Ігоря Сікорського, к.т.н., доцент

4. Згуровський Михайло Захарович ректор, академік НАН України, д.т.н., професор

5. Якименко Юрій Іванович перший проректор, академік НАН України, д.т.н., професор

6. Пасічник Віталій Анатолійович проректор з наукової роботи, д.т.н., професор

7. Семінська Наталія Валеріївна проректор з навчально-виховної роботи, к.т.н., доцент

8. Мельниченко Анатолій Анатолійович проректор з навчальної роботи, к.філос.н., професор

9. Сидоренко Сергій Іванович проректор з міжнародних зв’язків, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор

10. Кондратюк Вадим Анатолійович проректор з адміністративної роботи, к.т.н.

11. Бруй Оксана Миколаївна директор науково-технічної бібліотеки

12. Субботіна Людмила Григорівна начальник департаменту економіки і фінансів – головний бухгалтер

13. Безуглий Михайло Олександрович голова профкому співробітників, д.т.н., доцент

14. Акімова Олена Андріївна в.о.декана факультету соціології і права, к.філос.н., доцент

15. Антипенко Руслан Володимирович декан радіотехнічного факультету, к.т.н., доцент

16. Ванін Володимир Володимирович декан фізико-математичного факультету, д.т.н., професор

17. Владимирський Ігор Анатолійович в.о. директора навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання, д.ф.-м.н., ст.досл.

18. Галкін Олександр Юрійович в.о.декана факультету біомедичної інженерії, д.б.н. професор

19. Гришко Ігор Анатолійович в.о.директора навчально-наукового механіко-машинобудівного інституту, к.т.н., доцент

20. Денисюк Сергій Петрович директор навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту, д.т.н., проф.

21. Дичка Іван Андрійович декан факультетуту прикладної математики, д.т.н., професор

22. Жуйков Валерій Якович декан факультету електроніки, д.т.н., професор

23. Касьянов Павло Олегович в.о. директора навчально-наукового інституту прикладного системного аналiзу, д.ф.-м.н., професор

24. Корнага Ярослав Ігорович в.о. декана ф-ту інформатики та обчислювальної техніки, д.т.н., доцент

25. Корнєва Зоя Михайлівна в.о.декана факультету лінгвістики, д.пед.н., професор

26. Коробко Іван Васильович директор навчально-наукового інституту аерокосмічних технологій,.д.т.н., професор

27. Кравченко Марина Олегівна декан ф-ту менеджменту та маркетингу, д.е.н., професор

28. Лінючева Ольга Володимирівна декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор

29. Новіков Олексій Миколайович директор навчально-наукового фізико-технічного інституту, чл.-кор.НАНУ,д.т.н., професор

30. Панов Євген Миколайович декан інженерно-хімічного факультету, д.т.н., професор

31. Пучков Олександр Олександрович начальник інституту спеціального зв’язку та захисту інформації, к. філос. н., професор, полковник

32. Письменний Євген Миколайович директор навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики , д.т.н., професор

33. Тимчик Григорій Семенович декан приладобудівного факультету, д.т.н., професор

34. Тодосійчук Тетяна Сергіївна в.о.декана факультету біотехнології і біотехніки, д. т. н., доцент

35. Яндульський Олександр Станіславович декан ф-ту електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор

36. Перестюк Марія Миколаївна директор інституту моніторингу якості освіти, к.ф.-м.н.

37. Малюкова Інна Геннадіївна директор навчально-методичного комплексу (ін-т післядипломної освіти), к.т.н., доцент

38. Царенок Олексій Олексійович кафедра військової підготовки КПІ ім. Ігоря Сікорського, полковник

39. Андрієвський Дмитро Йосипович представник роботодавців, президент асоціації випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

40. Гавриш Олег Анатолійович професор кафедри міжнародної економіки, науковий керівник кафедри міжнародної економіки д.т.н., проф..

41. Глоба Лариса Сергіївна професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем ННІТС, д.т.н., професор

42. Варламов Геннадій Борисович професор кафедри теоретичної та промислової теплотехніки ТЕФ, д.т.н., професор

43. Воронов Сергій Олександрович професор кафедри прикладної фізики НН ФТІ, д.т.н., професор

44. Дешко Валерій Іванович професор кафедри теплотехніки та енергозбереження НН ІЕЕ, д.т.н., професор

45. Дідковський Віталій Семенович професор кафедри акустичних та мультимедійних електричних систем ФЕЛ, д.т.н., професор

46. Дмитренко Валерій Іванович помічник ректора з питань режиму, керівник РСО, к.н. з державного уравління

47. Дубровка Федір Федорович професор кафедри теоретичної радіотехніки РТФ, д.т.н., професор

48. Жученко Олексій Анатолійович директор Департаменту якості освітнього процесу, д.т.н., професор

49. Коваль Володимир Олександрович директор Центру міжнародної освіти, д.т.н., професор,

50. Лобода Петро Іванович проф. каф. високотемпературних матеріалів та порошкової металургії НН ІМЗ ім. Є.О.Патона,академік НАНУ, д.т.н., професор

51. Локтєв Вадим Михайлович професор кафедри загальної фізики ФМФ, акад. НАНУ, д.ф.-м.н., професор

52. Луговський Олександр Федорович професор кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки НН ММІ, д.т.н, професор

53. Панкратова Наталія Дмитрівна заступник директора з наукової роботи НН ІПСА, д.т.н., професор

54. Сидоренко Юрій Михайлович начальник НДЧ, д.т.н., професор

55. Смоляр Любов Гаврилівна професор кафедри менеджменту підприємств ФММ, д.т.н., професор

56. Струтинський Василь Борисович професор кафедри конструювання машин НН ММІ, д.т.н., професор

57. Уривський Леонід Олександрович професор кафедри інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем ННІТС, д.т.н., професор

58. Шукаєв Сергій Миколайович керівник відділу міжнародних проектів департаменту міжнародного співробітництва, д.т.н., професор

59. Яблонський Петро Миколайович начальник відділу атестації науково-педагогічних працівників, к.т.н. доцент

60. Білецький Олег Олександрович голова ради молодих учених КПІ ім. Ігоря Сікорського

61. Серга Андрій Вадимович голова наукового товариства студентів та аспірантів

62. Степанюк Ігор Васильович голова профкомітету студентів

63. Малкіна Єлизавета Вадимівна в.о.голови студентської ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

64. Галятін Володимир Сергійович в.о.голови студентської ради студмістечка КПІ ім. Ігоря Сікорського

Члени Вченої ради, обрані підрозділами

від інституту спеціального зв’язку та захисту інформації (ІСЗЗІ)

65. Могилевич Дмитро Ісакович ІСЗЗІ, завідувач спеціальної кафедри № 3, д.т.н. професор

66. Криховецький Георгій Яремович ІСЗЗІ, завідувач спеціальної кафедри № 2, к.т.н. с.н.с.

67. Самойлов Ігор Володимирович ІСЗЗІ, доцент спеціальної кафедри № 1, к.т.н., доцент.

68. Романенко Вадим Петрович ІСЗЗІ, завідувач спеціальної кафедри № 4, к.т.н., доцент

69. Субач Ігор Юрійович ІСЗЗІ, завідувач спеціальної кафедри № 5, д.т.н., доцент

від навчально-наукового видавничо-поліграфічного інституту (НН ВПІ)

70. Зенкін Микола Анатолійович ННВПІ, в.о. завідувача кафедри машин та агрегатів поліграфічного виробництва, д.т.н., професор

71. Киричок Тетяна Юріївна ННВПІ, зав. кафедри технології поліграфічного виробництва, д. т. н., професор

72. Палюх Олександр Олександрович ННВПІ, в.о. зав. кафедри репрографії, д.т.н., доцент

73. Оляніна Світлана Валеріївна ННВПІ, зав. кафедри графіки, д.мист., професор

74. Тріщук Ольга Володимирівна ННВПІ, зав. кафедри видавничої справи і редагування, д.соц. ком., професор

від навчально-наукового інституту аерокосмічних технологій (НН ІАТ)

75. Збруцький Олександр Васильович ННІАТ, професор кафедри систем керування літальними апаратами та комплексами, д.т.н, професор

76. Кабанячий Володимир Володимирович ННІАТ, в.о.зав.кафедри авіа-ї та ракетобудування, д.т.н.

77. Мариношенко Олександр Петрович ННІАТ, зав.кафедри космічної інженерії, к.т.н., доцент

від навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики ( НН ІАТЕ )

78. Аушева Наталія Миколаївна НН ІАТЕ, зав. кафедри цифрових технологій в енергетиці, д.т.н., професор

79. Волощук Володимир Анатолійович НН ІАТЕ, зав. каф. автоматизації теплоенергетичних процесів, д.т.н., доцент

80. Коваль Олександр Васильович НН ІАТЕ, в.о.зав. каф. інженерії програмного забезпечення в енергетиці, д.т.н., доцент

81. Туз Валерій Омелянович НН ІАТЕ, зав. кафедри атомних електричних станцій та інженерної теплофізики, д.т.н., професор

82. Черноусенко Ольга Юріївна НН ІАТЕ, зав. кафедри теплоенергетики, д.т.н., професор

від навчально-наукового інституту енергозбереження та енергоменеджменту (НН ІЕЕ )

83. Вовк Оксана Олексіївна ННІЕЕ, зав. каф. геоінженерії, д.т.н., професор

84. Дерев’янко Денис Григорович ННІЕЕ, в.о. зав. кафедри електропостачання, к.т.н., доцент

85. Левченко Олег Григорович ННІЕЕ, зав. кафедри охорони праці, промислової та цивільної безпеки, д.т.н., професор

86. Бойченко Сергій Валерійович ННІЕЕ, зав. кафедри електротехнічних та механотронних комплексів, д.т.н., професор

від навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання (НН ІМЗ)

87. Богомол Юрій Іванович ННІМЗ, зав кафедри високотемпературних матеріалів і порошкової металургії, д.т.н., професор

88. Кагляк Олексій Дмитрович ННІМЗ, зав. кафедри лазерної техніки і фізико-технічних технологій, к.т.н., доцент

89. Карпець Мирослав Васильович ННІМЗ, в.о.зав.кафедри фізичного матеріалознавства та термічної обробки, д.ф.-м.н., професор

90. Квасницький Віктор Вячеславович ННІМЗ, зав. кафедри зварювального виробництва, д.т.н., професор

91. Ямшинський Михайло Михайлович ННІМЗ, зав. кафедри ливарного виробництва, д.т.н., доцент

від навчально-наукового Інститут прикладного системного аналізу (НН ІПСА)

92. Петренко Анатолій Іванович НН ІПСА, в.о. зав. кафедри системного проектування, д.т.н., професор

93. Романенко Віктор Демидович НН ІПСА, заступник директора ІПСА з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор

від навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем (НН ІТС)

94. Авдеєнко Гліб Леонідович НН ІТС, старший викладач, кафедра інформаційно-телекомунікаційних технологій та систем, к.т.н.

95. Кравчук Сергій Олександрович НН ІТС, завідувач кафедри телекомунікацій, д.т.н., професор

від навчально-наукового інституту механіко-машинобудівного інституту (НН ММІ)

96. Бобир Микола Івановича НН ММІ, професор. кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів, д.т.н, професор

97. Данильченко Юрій Михайлович НН ММІ, зав. кафедри конструювання машин, д.т.н, професор

98. Ночніченко Ігор Вікторович НН ММІ, в.о.зав.кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки, к.т.н., доц..

99. Петраков Юрій Володимирович НН ММІ, професор кафедри технології машинобудування, д.т.н, професор

100. Тітов Вячеслав Андрійович НН ММІ, професор кафедри технології виробництва літальних апаратів, д.т.н, професор

від навчально-наукового фізико-технічного інституту (НН ФТІ)

101. Монастирський Геннадій Євгенович НН ФТІ, в.о. зав. кафедри прикладної фізики, д.ф.-м..н., доцент

102. Ланде Дмитро Володимирович НН ФТІ, зав. кафедри інформаційної безпеки, д.т.н., професор

103. Яковлєв Сергій Володимирович НН ФТІ, в.о. зав. кафедри математичних методів захисту інформації, к.т.н.

104. Куссуль Наталія Миколаївна НН ФТІ, зав. кафедри математичного моделювання та аналізу даних, д.т.н., професор

від інженерно-хімічного факультету ( І Х Ф )

105. Гомеля Микола Дмитрович ІХФ, завідувач кафедри екології та технології рослинних полімерів, д.т.н., професор

106. Жученко Анатолій Іванович ІХФ, завідувач кафедри технічних та програмних засобів автоматизації, д. т. н., професор

107. Степанюк Андрій Романович ІХФ, в.о. завідувача кафедри машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, к.т.н., доцент.

108. Сокольський Олександр Леонідович ІХФ, в.о. завідувача кафедри хімічного, полімерного та силікатного машинобудування, д.т.н.,доцент

від приладобудівного факультету ( П Б Ф )

109. Бурау Надія Іванівна ПБФ, зав. кафедри компютерно-інтегрованих оптичних та навігаційних систем, д.т.н., професор

110. Киричук Юрій Володимирович ПБФ, зав. кафедри автоматизації та систем неруйнівного контролю, д.т.н., доц.

111. Єременко Володимир Станіславович ПБФ, зав. кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, д.т.н., професор

112. Антонюк Віктор Степанович ПБФ, в.о. зав. кафедри виробництва приладів, д.т.н., професор

від радіотехнічного факультету ( Р Т Ф )

113. Мартинюк Сергій Євстафійович РТФ, в.о.зав. кафедри радіоінженерії, к.т.н., доцент

114. Жук Сергій Якович РТФ, зав. кафедри радіотехнічних пристроїв та систем, д.т.н., професор

115. Степанов Михайло Миколайович РТФ, в.о. зав. кафедри прикладної радіоелектроніки, д.т.н.,професор

від факультет біомедичної інженерії ( Ф Б М І )

116. . Бойко Ганна Леонідівна ФБМІ, зав. кафедри технології оздоровлення і спорту, к.пед.н., доцент

117. Бесараб Олександр Борисович ФБМІ, в.о.зав.кафедри трансляційної медичної біоінженерії, к.т.н., доцент

118. Максименко Віталій Борисович ФБМІ, професор кафедри біомедичної інженерії, д.м.н., професор

119. Настенко Євген Арнольдович ФБМІ, зав. каф. біомедичної кібернетики, д.б.н., професор

120. Худецький Ігор Юліанович ФБМІ, зав. каф. біобезпеки і здоров’я людини, д.м.н., професор

від факультету біотехнології і біотехніки ( Ф Б Т )

121. . Голуб Наталія Борисівна ФБТ, зав. каф. біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології, д.т.н., с.н.с., доцент

122. Мельник Вікторія Миколаївна ФБТ, зав. каф. біотехніки та інженерії , д.т.н., проф.

123. Дуган Олексій Мартем’янович ФБТ, в.о.зав. каф. промислової біотехнології та біоформації, д.б.н., професор

від факультету електроенерготехніки та автоматики ( Ф Е А)

124. Кирик Валерій Валентинович ФЕА, зав. кафедри електричних мереж та систем, д.т.н., професор

125. Будько Василь Іванович ФЕА, зав.каф. кафедри відновлювальних джерел енергії, д.т.н., доцент

126. Островерхов Микола Якович ФЕА, завідувач кафедри теоретичної електротехніки, д.т.н., професор

127. Пересада Сергій Михайлович ФЕА, завідувач кафедри автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, д.т.н., професор

128. Дмитренко Олександр Олексійович ФЕА, в.о.зав.кафедри автоматизації енергосистем, к.т.н., доцент

129. Чумак Вадим Володимирович ФЕА, в.о.зав. кафедри електромеханіки, к.т.н., доцент

від факультету електроніки ( Ф Е Л )

130. Лисенко Олександр Миколайович ФЕЛ, зав. каф. конструювання електронно-обчислювальної апаратури, д.т.н., проф.

131. Найда Сергій Анатолійович ФЕЛ, в.о.зав. каф. акустичних та мультимедійних електронних систем, д.т.н., професор

132. Орлов Анатолій Тимофійович ФЕЛ, в.о. зав. каф. мікроелектроніки, к.т.н., професор

133. Тимофєєв Володимир Іванович ФЕЛ, зав. каф. електронної інженерії, д.т.н., професор

134. Ямненко Юлія Сергіївна ФЕЛ, зав. каф. промислової електроніки, д.т.н., професор

від факультету інформатики та обчислювальної техніки ( Ф І О Т )

135. . Стіренко Сергій Григорович ФІОТ, зав. каф. обчислювальної техніки, д.т.н., професор

136. Жаріков Едуард В’ячеславович ФІОТ, зав. інформатики та програмної інженерії, д.т.н., професор

137. Ролік Олександр Іванович ФІОТ, зав. каф. інформаційних систем та технологій, д.т.н., професор

від факультету лінгвістики ( Ф Л )

138. Тараненко Лариса Іванівна ФЛ, зав. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, д. філол. н., професор

139. Лавриш Юліана Едуардівна ФЛ, зав. кафедри англійської мови технічного спрямування №2, д.пед.н., професор

140. Лазебна Олена Анатоліївна ФЛ, зав. кафедри теорії, практики та перекладу німецької мови, к.філол.н., доцент

141. Гудманян Артур Грантович ФЛ, в.о. зав. кафедри англійської мови технічного спрямування № 1, д.філол.н., професор

142. Онуфрієнко Олена Петрівна ФЛ, в.о. зав. кафедри української мови, літератури та культури, к. філол. н., доцент

143. Калита Алла Андріївна ФЛпрофесор кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, к.філол.н.,доцент

144. Сімкова Ірина Олегівна ФЛ, зав. каф. англійської мови гуманітарного спрямування № 3, д.пед.н., доцент

від факультету менеджменту та маркетингу ( Ф М М )

145. . Войтко Сергій Васильович ФММ, завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор

146. Дергачова Вікторія Вікторівна ФММ, завідувач кафедри менеджменту підприємств, д.е.н., професор

147. Бояринова Катерина Олександрівна ФММ, в.о. завідувач кафедри економічної кібернетики, д.е.н., професор

148. Тульчинська Світлана Олександрівна ФММ, завідувач кафедри економіки і підприємництва, д.е.н., професор

149. Солнцев Сергій Олексійович ФММ, завідувач кафедри промислового маркетингу, д.ф.-м.н., професор

від факультету прикладної математики ( Ф П М )

150. . Романкевич Віталій Олексійович ФПМ, зав. каф. системного програмування і спеціалізованих комп’ютерних систем, д.т.н., професор

151. Сулема Євгенія Станіславівна ФПМ,. завідувач кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем, д.т.н., доцент

152. Чертов Олег Романович ФПМ, зав. каф. прикладної математики, д.т.н., професор

від факультету соціології і права ( Ф С П)

153. Бевз Світлана Іванівна ФСП, зав. кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права, д. ю. н., професор

154. Богачев Роман Михайлович ФСП, зав. кафедри філософії, к.філос.н., доцент

155. Волянюк Наталія Юріївна ФСП, зав. кафедри психології та педагогіки, д. психол. н., професор

156. Цимбаленко Яна Юріївна ФСП, доцент кафедри теорії та практики управління, к.н.з держ.управління, доцент

157. Костилєва Світлана Олександрівна ФСП, зав. кафедри історії, д. істор. н., професор

158. Маріц Дарія Олександрівна ФСП, зав. кафедри інтелектуальної власності та приватного права,д.ю.н., доцент

159. Федорченко-Кутуєв Павло Володимирович ФСП, зав. кафедри соціології, д.соц.н., професор

від фізико-математичного факультету ( Ф М Ф )

160. Вірченко Геннадій Анатолійович ФМФ, в.о.зав.кафедри нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки, д.ф.-м.н., професор

161. Горбачук Володимир Мирославович ФМФ, в.о.зав. каф. математичної фізики та диференціальних рівнянь, д.ф.-м.н., професор

162. Клесов Олег Іванович ФМФ, зав. каф. математичного аналізу та теорії ймовірностей, д.ф.-м.н., професор

163. Котовський Віталій Йосипович ФМФ, зав. каф. загальної фізики та моделювання фізичних процесів, д.т.н., професор

164. Решетняк Сергій Олександрович ФМФ, зав. кафедри загальної фізики, д.ф.-м.н., професор

від хіміко-технологічного факультету ( Х Т Ф )

165. Потаскалов Вадим Анатолійович ХТФ, зав. каф. загальної та неорганічної хімії, к.х.н., доцент

166. Тобілко Вікторія Юріївна ХТФ, зав. каф. хімічної технології кераміки та скла, к.т.н., доцент

167. Букет Олександр Іванович ХТФ, в.о.зав. каф. технології електрохімічних виробництв, к.т.н., доцент

168. Чигиринець Олена Едуардівна ХТФ, зав. каф. фізичної хімії, д.т.н., професор

169. Свідерський Валентин Анатолійович ХТФ, зав. каф. хімічної технології композиційних матеріалів, д.т.н., професор

170. Донцова Тетяна Анатоліївна ХТФ, зав. каф. технологій неорганічних речовин та загальної хімічної технології, д.т.н., доцент

171. Фокін Андрій Артурович ХТФ, зав. каф. органічної хімії та технологій органічних речовин, д.х.н., професор

Члени Вченої ради обрані з числа студентів (курсантів):

172. Комаровська Євгенія Олексіївна студент НН ВПІ

173. Гаращенко Павло Валерійович студент ЗФ

174. Тараш Георгій Олександрович студент НН ІАТ

175. Горобець Андрій Миколайович студент НН ІЕЕ

176. Гнилоскуренко Михайло Святославович студент НН ІПСА

177. Пащенко Андрій Ігорович студент НН ІТС

178. Мороз Владислав Олександрович студент НН ІМЗ

179. Момот Владислав Ігорович студент ІХФ

180. Осадчий Олег Ігорович студент НН ММІ

181. Маслова Софія Михайлівна студент ПБФ

182. Саєнко Катерина Русланівна студент РТФ

183. Моньков Антон Сергійович студент ТЕФ

184. Трофименко Микита Сергійович студент ФБМІ

185. Кохановська Анастасія Петрівна студент ФБТ

186. Лисенко Роман Сергійович студент ФЕА

187. Глубенок Олексій Миколайович студент ФЕЛ

188. Гошовська Ганна Миколаївна студент ФІОТ

189. Мальчик Катерина Олегівна студент ФЛ

190. Шевчук Павло Олександрович студент ФММ

191. Кравець Артем Юрійович студент ФМФ

192. Юрчишен Федір Васильович студент ФПМ

193. Гуменюк Дар’я Андріївна студент ФСП

194. Ракович Дарина Олександрівна студент НН ФТІ

195. Загороднюк Олег Віталійович студент ХТФ

196. Циганков Богдан Юрійович курсант ІСЗЗІ

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.