Порядок денний засідання Вченої ради

Порядок денний засідання Вченої ради

17 травня 2021 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Про вдосконалення структури підрозділів Університету.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

3. Про підсумки роботи Науково-технічної бібліотеки за 2017-2020 рр. та Стратегію її розвитку на 2021-2025 рр.
Доповідає – директор НТБ Оксана БРУЙ

4. П о т о ч н і с п р а в и:

05 квітня 2021 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Деякі питання управління Університетом
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

2. Звіт проректора з адміністративної роботи за 2020 рік та завдання на 2021 рік.
Доповідає – проректор Вадим КОНДРАТЮК

3. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності Університету за 2020 рік та затвердження бюджету на 2021 рік.
Доповідає – Голова ДЕФ Людмила СУББОТІНА

15 березня 2021 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Скоординована професійна робота усіх ланок – запорука сталого розвитку університету. Звіт першого проректора за 2020 рік.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО

3. Трансформація освітнього процесу в умовах сучасності. Звіт проректора з навчальної роботи за 2020 рік.
Доповідає – проректор Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

15 лютого 2021 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
3. Результати наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2020 році.
Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК
4. Про підсумки навчально-виховної роботи в Університеті у 2020 році.

29 січня 2021 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. К о н к у р с н і с п р а в и.
2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
3. Підсумки міжнародної діяльності університету в 2020 році та завдання на 2021 рік. Звіт проректора з міжнародної діяльності.
Доповідає – проректор Сергій СИДОРЕНКО.
5. П о т о ч н і с п р а в и.

9 листопада 2020 Р., ПРОТОКОЛ № 7// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
3. Удосконалення менеджменту наукової діяльності університету: згідно рішень координаційної ради.
Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК
4. Про організацію освітнього процесу в університеті в умовах карантину.

7 вересня 2020 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Початок засідання о 10-00 (онлайн)
1. Виступ ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – ректор Університету Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ.
2. Про організацію роботи Вчених рад Університету, інститутів, факультетів у період карантину.
Доповідає – Голова Вченої ради Михайло ІЛЬЧЕНКО

30 червня 2020 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про вдосконалення системи управління університетом.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

2. Про підготовку до нового навчального року.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

3. Про структурні зміни підрозділів університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

10 березня 2020 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про стан та вдосконалення освітньої діяльності в університеті. Звіт першого проректора університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

2. Аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2019 р. та затвердження бюджету на 2020 р.
Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.

Сторінки

Підписатися на RSS - Порядок денний засідання Вченої ради

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.