Склад Вченої ради Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”

1. Згуровський Михайло Захарович (голова ради) ректор, академік НАН України, д.т.н., професор
2. Якименко Юрій Іванович (заст.голови ради) перший проректор, академік НАН України, д.т.н., професор
3. Ільченко Михайло Юхимович (заст.голови ради) проректор з наукової роботи, академік НАН України, д.т.н., професор
4. Киричок Петро Олексійович проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор
5. Новіков Олексій Миколайович проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор
6. Сидоренко Сергій Іванович проректор з науково-педагогічної роботи, чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., професор
7. Ковальов Петро Володимирович проректор з адміністративно-господарської роботи
8. Мельниченко Анатолій Анатолійович (учений секретар ради) декан факультету соціології і права, к.філос.н.,доцент
9. Гожій Сергій Петрович начальник навчально-методичного управління університету, д.т.н., доцент
10. Яблонський Петро Миколайович заст. першого проректора, начальник навчально-організаційного управління, к.т.н., доцент
11. Цимбаленко Яна Юріївна керуючий справами НТУУ “КПІ”
12. Шукаєв Сергій Миколайович керівник відділу міжнародних проектів департаменту міжнародного співробітництва, д.т.н., професор
13. Котовський Віталій Йосипович заст.проректора з наукової роботи, д.т.н., с.н.с.
14. Родіонов Михайло Кузьмич директор Центру розвитку інформаційного суспільства, к.ф.-м.н.,доцент
15. Печеник Микола Валентинович голова комісії з перспективного розвитку, к.т.н., доцент
16. Астрелін Ігор Михайлович декан хіміко-технологічного факультету, д.т.н., професор
17. Бобир Микола Іванович директор механіко-машинобудівного ін-ту, д.т.н., професор
18. Ванін Володимир Володимирович декан фізико-математичного ф-ту, д.т.н., професор
19. Гавриш Олег Анатолійович декан ф-ту менеджменту та маркетингу, д.т.н., професор
20. Денисюк Сергій Петрович директор інституту енергозбереження та енергоменеджменту, д.т.н., професор
21. Дичка Іван Андрійович декан ф-ту прикладної математики, д.т.н., професор
22. Дуган Олексій Мартем'янович декан факультету біотехнології і біотехніки д.біол.н., професор
23. Жуйков Валерій Якович декан факультету електроніки, д.т.н., професор
24. Збруцький Олександр Васильович декан факультету авіаційних та космічних систем, д.т.н., професор
25. Касьянов Павло Олегович ННК ІПСА, в.о. директора, д.ф.-м.н., доцент
26. Киричок Тетяна Юріївна в.о.директора видавничо-поліграфічного інституту, д.т.н., професор
27. Коваль Володимир Олександрович директор Центру міжнародної освіти, д.т.н., професор
28. Литвинова Тетяна Василівна ФТІ, в.о. директора, к.т.н., доцент
29. Лобода Петро Іванович декан інженерно-фізичного ф-ту,чл.кор.НАНУ,д.т.н., професор
30. Максименко Віталій Борисович декан факультету біомедичної інженерії, д.мед.н., професор
31. Павлов Олександр Анатолійович декан факультету інформатики та обчислювальної техніки, д.т.н., професор
32. Панов Євген Миколайович декан інженерно-хімічного факультету, д.т.н., професор
33. Піскун Сергій Жанович начальник інституту спеціального зв’язку та захисту інформації України
34. Письменний Євген Миколайович декан теплоенергетичного факультету, д.т.н., професор
35. Антипенко Руслан Володимирович в.о.декана радіотехнічного факультету, д.т.н., професор
36. Саєнко Наталія Семенівна декан факультету лінгвістики, к.пед.н, професор
37. Тимчик Григорій Семенович декан приладобудівного факультету, д.т.н., професор
38. Фомічов Сергій Костянтинович декан зварювального факультету, д.т.н., професор
39. Яндульський Олександр Станіславович декан факультету електроенерготехніки та автоматики, д.т.н., професор
40. Перестюк Марія Миколаївна директор Інституту моніторингу якості освіти
41. Малюкова Інна Геннадіївна директор навчально-методичного комплексу (інститут післядимпломної освіти), к.т.н., доцент
42. Дмитренко Валерій Іванович помічник ректора з питань режиму, керівник РСО
43. Афанасьєв Дмитро Володимирович голова студентської ради
44. Білецький Олег Олександрович голова ради молодих вчених НТУУ "КПІ"
45. Бруй Оксана Миколаївна директор науково-технічної бібліотеки
46. Субботіна Людмила Григорівна начальник департаменту економіки і фінансів – головний бухгалтер
47. Болієва Ольга Іванівна заступник начальника департаменту з планово-фінансової діяльності
48. Галушко Михайло Михайлович директор Центру культури та мистецтв НТУУ “КПІ”
49. Нестеренко Юрій Васильович начальник штабу цивільного захисту НТУУ "КП"

Члени Вченої ради, обрані підрозділами

від видавничо-поліграфічного інституту (ВПІ)

50. Ганжуров Юрій Семенович ВПІ, в.о.зав.каф.організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження, д.політ.н., професор
51. Величко Олена Михайлівна ВПІ, зав.каф. репрографії, д.т.н., професор
52. Осипова Тетяна Григорівна ВПІ,в.о. зав.каф. графіки, к.т.н., доцент
53. Тріщук Ольга Володимирівна ВПІ, зав.каф. видавничої справи та редагування, д.соц.ком., професор
54. Шостачук Юрій Олександрович ВПІ, зав.каф. машин та агрегатів поліграфічного виробництва, к.т.н., доцент

від зварювального факультету (ЗФ)

55. Кузнєцов Валерій Дмитрович ЗФ, зав.каф. інженерії поверхні, д.т.н., професор
56. Квасницький Віктор Вячеславович ЗФ, зав.каф. зварювального виробництва, д.т.н., професор

від Навчально-наукового комплексу "Інститут прикладного системного аналізу" (ННК ІПСА)

57. Панкратова Наталія Дмитрівна ННК ІПСА, заступник директора з наукової роботи, д.т.н., професор
58. Петренко Анатолій Іванович ІПСА, в.о. зав.каф. систем автоматизованого проектування, д.т.н., професор
59. Романенко Віктор Демидович ННК ІПСА, заступник директора з навчальної роботи, д.т.н., професор

від Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ІЕЕ)

60. Дешко Валерій Іванович ІЕЕ, зав.каф. теплотехніки та енергозбереження, д.т.н., професор
61. Левченко Олег Григорович ІЕЕ, зав.каф.охорони праці, промислової та цивільної безпеки, д.т.н., проф.
62. Константінов Сергій Михайлович ІЕЕ, проф. каф. теплотехніки та енергозбереження, к.т.н., професор
63. Кравець Віктор Георгійович ІЕЕ, зав.каф. геобудівництва та гірничих технологій, д.т.н., професор
64. Розен Віктор Петрович ІЕЕ, зав.каф. автоматизації управління електротехнічними комплексами, к.т.н., професор
65. Ткачук Костянтин Костянтинович ІЕЕ, зав.каф. інженерної екології, д.т.н., доцент
66. Шевчук Степан Прокопович ІЕЕ, зав.каф. електромеханічного обладнання енергоємних виробництв, д.т.н., професор

від інженерно-фізичного факультету (ІФФ)

67. Зауличний Ярослав Васильович ІФФ, зав.каф.металознавства та термічної обробки, д.ф.-м.н., професор
68. Сиропоршнєв Леонід Миколайович ІФФ, доцент кафедри ливарного виробництва чорних та кольорових металів, к.т.н., доцент

від Інституту спеціального зв’язку та захисту інформації України (ІСЗ та ЗГУ)

69. Конюшок Сергій Миколайович ІСЗ та ЗГУ, заступник начальника з навчальної та наукової роботи, к.т.н.,доцент
70. Криховецький Георгій Яремович ІСЗ та ЗГУ, провідний науковий співробітник науково-організаційного відділу науково-дослідного центру, к.т.н., с.н.с.

від Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем (Н Н І Т С)

71. Глоба Лариса Сергіївна ННІТС, зав.каф. інформаційно-телекомунікаційних мереж, д.т.н., професор
72. Кравчук Сегій Олександрович ННІТС, заст.дерктора НДІ телекомунікацій, д.т.н.,проф..
73. Правило Валерій Володимирович ННІТС, перший заступник директора, к.т.н., доцент
74. Уривський Леонід Олександрович ННІТС, зав.кафедри телекомунікаційних систем, д.т.н.,професор

від інженерно-хімічного факультету (ІХФ)

75. Гомеля Микола Дмитрович ІХФ, зав.каф. екології та технології рослинних полімерів, д.т.н., професор
77. Жученко Анатолій Іванович ІХФ, зав.каф. автоматизації хімічних виробництв, д.т.н., професор
77. Корнієнко Ярослав Микитович ІХФ, зав.каф.машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, д.т.н., професор
78. Сівецький Володимир Іванович ІХФ, в.о.зав. кафедри хімічного, полімерного і силікатного машинобудування, к.т.н., професор

від механіко-машинобудівного інституту (ММІ)

79. Данильченко Юрій Михайлович ММІ, зав.каф. прикладної механіки, д.т.н., професор
80. Крівцун Ігор Віталійович ММІ, зав.кафедри лазерної техніки та фізико-технологічних технологій, академік НАНУ, д.т.н., професор
81. Луговський Олександр Федорович ММІ,зав. кафедри прикладної гідроаеромеханіки та механотроніки, д.т.н., професор
82. Петраков Юрій Володимирович ММІ, зав.каф. технології машинобудування, д.т.н., професор
83. Пасічник Віталій Анатолійович ММІ, зав.кафедри інтегрованих технологій машинобудування, д.т.н., професор
84. Струтинський Василь Борисович ММІ, зав.каф. конструювання верстатів та машин, д.т.н., професор
85. Тітов Вячеслав Андрійович ММІ, зав.каф. механіки пластичності матеріалів та ресурсозберігаючих процесів, д.т.н., професор
86. Бабенко Андрій Єлісейович ММІ, в.о.зав.кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів, д.т.н., професор
87. Гаврушкевич Андрій Юрійович ММІ, асистент кафедри конструювання верстатів та машин, (голова профкомітету студентів)

від приладобудівного факультету (ПБФ)

88. Бурау Надія Іванівна ПБФ, зав.каф. приладів і систем орієнтації та навігації, д.т.н., професор
89. Гераїмчук Михайло Дем'янович ПБФ, зав.каф. приладобудування, д.т.н., професор
90. Колобродов Валентин Георгійович ПБФ, зав.каф.оптичних та оптико-електронних приладів, д.т.н., професор
91. Протасов Анатолій Георгійович ПБФ, зав.каф. приладів та систем неруйнівного контролю, д.пед.н., доцент
92. Порєв Володимир Андрійович ПБФ, зав.каф. наукових, аналітичних та екологічних приладів і систем, д.т.н., професор

від радіотехнічного факультету (РТФ)

93. Дубровка Федір Федорович РТФ, зав.каф. теоретичних основ радіотехніки, д.т.н., професор
94. Зіньковський Юрій Францевич РТФ, професор кафедри конструювання і виробництва радіоелектронної апаратури, д.т.н., професор
95. Нелін Євгеній Андрійович РТФ, зав.каф. радіоконструювання і виробництва радіоелектронної апаратури, д.т.н., професор
96. Правда Володимир Іванович РТФ, зав.каф. радіотехнічних пристроїв та систем, к.т.н., професор

від теплоенергетичного факультету (ТЕФ)

97. Безродний Михайло Костянтинович ТЕФ, професор кафедри теоретичної та промислової
теплотехніки, д.т.н., професор
98. Черноусенко Ольга Юріївна ТЕФ, зав.каф.теплоенергетичних установок теплових та атомних електростанцій, д.т.н., проф.
99. Ковриго Юрій Михайлович ТЕФ, зав.каф.автоматизації теплоенергетичних процесів, к.т.н., професор
100. Варламов Геннадій Борисович ТЕФ, зав. кафедри теоретичної та промислової теплотехніки, д.т.н., професор
101. Лук’яненко Святослав Олексійович ТЕФ, зав.каф. автоматизації проектування енергетичних процесів та систем, д.т.н., професор.

від факультету авіаційних та космічних систем (ФАКС)

102. Лукомський Василь Григорович ФАКС, в.о.зав.каф. приладів та систем керування літальними апаратами, к.т.н., доцент
103. Туз Юліан Михайлович ФАКС, зав.каф.автоматизації експериментальних досліджень, д.т.н., професор
104. Яремчук Ніна Антонівна ФАКС,в.о.зав.каф.інформаційно-вимірювальної техніки, к.т.н., доцент

від факультету біомедичної інженерії (ФБМІ)

105. Бойко Ганна Леонідівна ФБМІ, зав.каф. фізвиховання, к.пед.н., доцент
106. Настенко Євген Арнольдович ФБМІ, зав. каф.біомедичної кібернетики, д.б.н., професор
107. Новицький Юрій Володимирович ФБМІ, зав.каф. спортивного вдосконалення, к.пед.н., доцент
108. Худецький Ігор Юліанович ФБМІ, в.о.зав.каф. біобезпеки і здоров’я людини, д.м.н., професор
109. Шликов Владислав Валентинович ФБМІ, в.о.зав.каф. біомедичної інженерії, к.т.н., доцент

від факультету електроенерготехніки та автоматики (ФЕА)

110. Бржезицький Володимир Олександрович ФЕА, в.о. зав.каф. техніки та електрофізики високих напруг, д.т.н., професор
111. Бардик Євген Іванович ФЕА, в.о.зав.каф. електричних станцій, к.т.н., доцент
112. Кудря Степан Олександрович ФЕА, в.о. зав.каф. відновлювальних джерел енергії, д.т.н., професор
113. Пересада Сергій Михайлович ФЕА, зав.каф. автоматизації електромеханічних систем та електроприводу, д.т.н., професор
114. Островерхов Микола Якович ФЕА, зав.каф. теоретичної електротехніки, д.т.н., професор
115. Кирик Валерій Валентинович ФЕА, зав.каф. електричних мереж та систем, д.т.н., професор
116. Шинкаренко Василь Федорович ФЕА, зав.каф. електромеханіки, д.т.н., професор

від факультету електроніки (ФЕЛ)

117. Борисов Олександр Васильович ФЕЛ, в.о.заст. декана факультету, к.т.н., професор
118. Власюк Ганна Григорівна ФЕЛ, зав.каф.звукотехніки та реєстрації інформації, д.т.н., професор
119. Дідковський Віталій Семенович ФЕЛ, в.о.зав.каф.акустики та акустоелектроніки, д.т.н., професор
120. Лисенко Олександр Миколайович ФЕЛ, зав.каф. конструювання електронно-обчислювальної апаратури, д.т.н., професор
121. Писаренко Леонід Дмитрович ФЕЛ, зав.каф. електронних приладів та пристроїв, д.т.н., професор
122. Тимофєєв Володимир Іванович ФЕЛ, зав.каф. фізичної та біомедичної електроніки, д.т.н., професор
123. Молчанов Віталій Іванович ФЕЛ, професор кафедри мікроелектроніки (голова профкому співробітників), к.т.н., професор
124. Циганок Борис Архипович ФЕЛ, професор кафедри електронних приладів та пристроїв, к.т.н., проф.
125. Ямненко Юлія Сергіївна ФЕЛ, зав.каф. промислової електроніки, д.т.н., професор

від факультету біотехнології і біотехніки (ФБТ)

126. Горобець Світлана Василівна ФБТ, зав.каф. біоінформатики, д.т.н., професор
127. Кузьмінський Євген Васильович ФЕА, зав.каф. екобіотехнології та біоенергетики, д.х.н., професор

від факультету інформатики та обчислювальної техніки (ФІОТ)

128. Луцький Георгій Михайлович ФІОТ, зав.каф.обчислювальної техніки, д.т.н., професор
129. Муха Ірина Павлівна ФІОТ, заступник декана факультету, к.т.н., доцент
130. Теленик Сергій Федорович ФІОТ, зав.каф.автоматики та управління в технічних системах, д.т.н., професор
131. Ткач Михайло Мартинович ФІОТ, в.о.зав.каф.технічної кібернетики, к.т.н.,доцент

від факультету лінгвістики (ФЛ)

132. Лисенко Гелена Людвигівна ФЛ, в.о. зав.каф.теорії, практики та перекладу німецької мови, к.філол.н., доцент
133. Онуфрієнко Олена Петрівна ФЛ, в.о. зав.каф.української мови, літератури, та культури, к.філол.н., доцент
134. Полюк Ірина Станіславівна ФЛ, в.о. зав. кафедри теорії, практики та перекладу французької мови, доцент
135. Іщенко Ніна Григорівна ФЛ, професор кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови, д.філол.н., професор
136. Глінка Наталія Вікторівна ФЛ, в.о.зав. кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови,к.філол.н., доцент
137. Сімкова Ірина Олегівна ФЛ, в.о. зав. англійської мови гуманітарного спрямування № 3, к.пед.н., доцент

від факультету менеджменту та маркетингу (Ф М М)

138. Капустян Володимир Омелянович ФММ, зав.каф. математичного моделювання економічних систем, д.ф.-м.н., професор
139. Крейдич Ірина Миколаївна ФММ, в.о.зав.каф. теоретичної та прикладної економіки, д.е.н., професор
140. Круш Петро Васильович ФММ, зав.каф. економіки і підприємництва, к.е.н., професор
141. Дергачова Вікторія Вікторівна ФММ, зав.каф. менеджменту, д.е.н., професор
142. Смоляр Любов Гаврилівна ФММ, професор кафедри менеджменту, к.е.н., проф.
143. Солнцев Сергій Олексійович ФММ, зав.каф. промислового маркетингу, д.ф.-м.н., проф.

від факультету прикладної математики (ФПМ)

144. Чертов Олег Романович ФПМ, зав.каф.прикладної математики, д.т.н., доцент
145. Тарасенко Володимир Петрович ФПМ, зав.каф.системного програмування і спеціалізованих комп'ютерних систем, д.т.н., професор

від фізико-математичного факультету (ФМФ)

146. Горшков В’ячеслав Миколайович ФМФ, зав.каф. загальної фізики та фізики твердого тіла, д.ф.-м.н., професор
147. Горобець Юрій Іванович ФМФ, зав.каф. загальної та експериментальної фізики, чл.-кор.НАПНУ, д.ф.-м.н., професор
148. Клесов Олег Іванович ФМФ, зав.каф. математичного аналізу та теорії ймовірностей, д.ф.-м.н., професор
149. Локтєв Вадим Михайлович ФМФ, зав.каф. загальної та теоретичної фізики, акад.НАНУ, д.ф.-м.н., професор
150. Дудкін Микола Євгенович ФМФ, зав.каф. диференціальних рівнянь, д.ф.-м.н., професор
151. Івасишен Степан Дмитрович ФМФ, зав.каф. математичної фізики, д.ф.-м.н., професор
152. Решетняк Сергій Олександрович ФМФ, професор кафедри загальної та експериментальної фізики, д.ф.-м.н., професор

від факультету соціології і права (ФСП)

153. Волянюк Наталія Юріївна ФСП, зав.каф. психології та педагогіки, д.психол.н., професор
154. Голосніченко Іван Пантелійович ФСП, зав.каф. господарського та адміністративного права, д.юр.н., професор
155. Кутуєв Павло Володимирович ФСП, зав.каф.соціології, д.соц.н., професор
156. Костилєва Світлана Олександрівна ФСП, зав.каф. історії, д.істор.н., професор
157. Новіков Борис Володимирович ФСП, зав.каф. філософії, д.філос.н., професор
158. Цирфа Галина Олександрівна ФСП, заступник декана, к.істор.н., доцент
159. Чепульченко Тетяна Олексіївна ФСП, в.о. зав.каф. публічного права, к.юр.н., доцент

від фізико-технічного інституту (ФТІ)

160. Воронов Сергій Олександрович ФТІ, зав. кафедри прикладної фізики, д.т.н.,професор
161. Мачуський Євген Андрійович ФТІ, зав.каф. фізико-технічних засобів захисту інформації, д.т.н., професор
162. Савчук Михайло Миколайович ФТІ, зав.каф. математичних методів захисту інформації, д.ф.-м.н., доцент
163. Халатов Артем Артемович ФТІ, зав.каф. фізики енергетичних систем, академік НАНУ, д.т.н., професор
164. Грайворонський Микола Владленович ФТІ,в.о. зав.каф. інформаційної безпеки , к.т.н., доцент

від хіміко-технологічного факультету (ХТФ)

165. Андрійко Олександр Опанасович ХТФ, зав.каф. загальної та неорганічної хімії, д.х.н., проф.
166. Корнілович Борис Юрійович ХТФ, зав.каф.хімічної технології кераміки та скла, чл.-кор НАНУ, д.х.н., професор
167. Чигиринець Олена Едуардівна ХТФ, зав.каф. фізичної хімії, д.т.н., професор
168. Свідерський Валентин Анатолійович ХТФ, зав.каф.хімічної технології композиційних матеріалів, д.т.н., професор
169. Лінючева Ольга Володимирівна ХТФ,зав.каф.технології електрохімічних виробництв, д.т.н., професор
170. Бойко Тетяна Владиславівна ХТФ, в.о. зав.каф.кібернетики хіміко-технологічних процесів, к.т.н. доцент

Члени Вченої ради обрані від осіб, що навчаються (студенти та аспіранти)

171. Легеза Назар Вікторович перший заст голови студентської ради НТУУ "КПІ"
172. Набієв Хікмет Шафагат оглі заст..голови студентської ради НТУУ «КПІ»»
173. Богуненко Олександр Васильович заст.голови студради НТУУ "КПІ"
174. Тимченко Сергій Анатолійович заст.голови студентської ради НТУУ «КПІ»
175. Розбицький Михайло Аркадійович голова студентської ради ФБМІ
176. Бабічева Анна Андріївна голова студради ФЕА
177. Гоцко Іван Володимирович голова студради ВПІ
178. Гайдук Денис Юрійович голова студради студмістечка НТУУ «КПІ»
179. Любенко Андрій Романович секретар студради студмістечка НТУУ «КПІ»
180. Овчаров Денис Ігорович заст.голови студради студмістечка НТУУ «КПІ»
181. Манзюк Сергій Анатолійович голова організаційно-масової комісії профкому студентів НТУУ «КПІ»
182. Шурубура Констянтин Ігорович голова профбюро студентів ФМФ
183. Байбакова Олена Володимирівна голова профбюро студентів ММІ
184. Стремецька Мирослава Станіславівна голова профбюро студентів ФТІ
185. Дзюба Оксана Сергіївна голова НТСА НТУУ «КПІ»
186. Мередова Мяхрі голова ради земляцтв НТУУ "КПІ"
187. Десятов Олег Михайлович аспірант ФЕА
188. Бульда Євгеній Олегович аспірант ВПІ
189. Юрдига Євгеній Олександрович аспірант ФЕА

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.