17 СІЧНЯ 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 1// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Підсумки міжнародної діяльності в 2021 році та завдання її розвитку до 125- річчя Університету.
Доповідає –проректор Сергій СИДОРЕНКО
2. Звіт проректора Вадима Кондратюка про результати діяльності з господарських, майнових і соціальних питань та безпеки університету у 2021 році та завдання на 2022 рік.
Доповідає – проректор Вадим КОНДРАТЮК
(регламент 20 хв)
3. К о н к у р с н і с п р а в и:
4. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.