Положення про Вчену раду

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Вчена рада Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (далі – Вчена рада Університету) є колегіальним органом управління КПІ ім. Ігоря Сікорського, який утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується наказом ректора Університету протягом п’яти робочих днів від дня закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради Університету.
1.2. У своїй діяльності Вчена рада Університету керується Конституцією України, законами та іншими нормативно-правовими актами України, Статутом КПІ ім. Ігоря Сікорського, нормативними та іншими документами КПІ ім. Ігоря Сікорського і цим положенням.
1.3. Положення про Вчену раду Університету та зміни до нього ухвалюються Вченою радою Університету та затверджується наказом ректора КПІ ім. Ігоря Сікорського.
1.4. У КПІ ім. Ігоря Сікорського діють вчені ради факультетів / навчально-наукових інститутів, яким Вчена рада Університету може делегувати частину своїх повноважень.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.