04 БЕРЕЗНЯ 2024 Р., ПРОТОКОЛ № 3// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. К о н к у р с н і с п р а в и:

2. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

3. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи.
Доповідає – проректор Олексій ЖУЧЕНКО

4. Звіт проректора з навчальної роботи.
Доповідає – проректор Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СЮЙ ЦЗЯШУ (XU JIASHU)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.115 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи

Про необхідність припинення будь-яких форм наукової (науково-технічної) співпраці з рф та рб

Про необхідність припинення будь-яких форм наукової (науково-технічної) співпраці з рф та рб

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗОЗЮКА МАКСИМА ОЛЕГОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.104 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Зозюка Максима Олегович на тему “Згорткова нейронна мережа для прогнозування коефіцієнту пропускання метаматеріалів в залежності від їх структури” на здобуття ступеня доктора

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ДОКШИНОЇ СОФІЇ ЮРІЇВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.110 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Докшиної Софії Юріївни на тему “Моделі та методи моніторингу енергоефективності регіонів України” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія, за спеціальністю 141 Електроенерг

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ КОМАРОВА БОГДАНА ГЛІБОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.113 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Комарова Богдана Глібовича на тему “Адаптивне крило з роторним рушієм”

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ОЛЬХОВИКА ІЛЛІ ВОЛОДИМИРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.111 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Ольховика Іллі Володимировича на тему “Вплив лазерного випромінювання на процеси індукованої оловом кристалізації аморфного кремнію” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі нау

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СОКОЛЬСЬКОГО СЕРГІЯ ОЛЕГОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.109 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Сокольського Сергія Олеговича на тему «Акустичне виявлення безпілотних літальних апаратів» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «17 Електроніка та телекомуні

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ СТУЛІШЕНКА АНДРІЯ СЕРГІЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.108 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Стулішенка Андрія Сергійовича на тему “Високочастотна діагностика ізоляції обмоток низьковольтних асинхронних двигунів” на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 «Електрична інженерія», за спеці

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТЮКАВКІНОЇ ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.107 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Тюкавкіної Ірини Миколаївни на тему “Спінові хвилі в одно- та двошарових феромагнітних пластинах із метаповерхнями з власною магнітною анізотропією та взаємодією Дзялошинського-Морія” на здобуття ступеня докто

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.