Повідомлення про захист дисертації Богдан Галини Анатоліївни

21 березня 2017 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Богдан Галини Анатоліївни
на тему: “Вдосконалення акустичних методів контролю фізико-механічних характеристик багатофазних порошкових матеріалів”
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Повідомлення про захист дисертації Діденка Віктора Олександровича

21 березня 2017 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Діденка Віктора Олександровича
на тему: “Керування напівпровідниковими перетворювачами в системі електрогідравлічного приводу за сигналами прискорень”
за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії

Повідомлення про захист дисертації Агадавуді Джольфаі Мані

23 березня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Агадавуді Джольфаі Мані
на тему: “Формування динамічно стійких грунтових масивів в основі підземних споруд”
за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Гусака Захара Тарасовича

21 березня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Гусака Захара Тарасовича
на тему: “Випромінювання гідроакустичних сигналів циліндричними п'єзокерамічними перетворювачами з екранами”
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка

13 лютого 2017 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Наукова та інноваційна діяльність в умовах
імплементації нового законодавства. Звіт проректора з наукової роботи за 2016 р.
Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.
2. Підсумки міжнародної діяльності у 2016 р. та завдання на 2017 р.
Доповідає –проректор Сидоренко С.І.
3.Затвердження Положення про призначення стипендій.

Повідомлення про захист дисертації Антонець Ірини Валеріївни

14 березня 2017 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Антонець Ірини Валеріївни
на тему: “Моделювання процесів переносу у трифазових полідисперсних потоках стосовно до мокрої очистки газів від твердих частинок”
за спеціальністю 01.02.05 – механіка рідини, газу та плазми

Повідомлення про захист дисертації Дзінька Ростислава Ігоровича

14 березня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дзінька Ростислава Ігоровича
на тему: “Підвищення надійності системи оперативного управління гнучких виробничих систем”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Повідомлення про захист дисертації Дзінько Анастасії Михайлівни

13 березня 2017 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дзінько Анастасії Михайлівни
на тему: “Мультиагентний підхід до автоматизації процесів керування матеріальними потоками в логістичних системах”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Повідомлення про захист дисертації Кузьменка Юрія Володимировича

14 березня 2017 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Кузьменка Юрія Володимировича
на тему: “Експриментально-констуктивні методи удосконалення відтворення одиниць витрати плинних середовищ та забезпечення їх простежуваності”

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.