13 грудня 2021 Р., ПРОТОКОЛ № 10// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Деякі питання управління Університетом.
Доповідає –ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
2. Затвердження правил прийому до Університету у 2022 році.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
3. Про зміни у структурі підрозділів КПІ ім.Ігоря Сікорського.
Доповідає – перший проректор Юрій ЯКИМЕНКО
4. Про затвердження освітніх програм.
Доповідає –проректор Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО
5. Про відкриту науку.
Доповідає – директор НТБ Оксана БРУЙ
6. К о н к у р с н і с п р а в и.
7. П о т о ч н і с п р а в и.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.