Повідомлення про захист дисертації

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ОМЕЛЬЧЕНКО АННИ ІГОРІВНИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 повідомляє, що захист дисертації Омельченко Анни Ігорівни на тему: «Управління економічним розвитком енергогенеруючих підприємств» на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), який планувався за адресою 03056, м. Київ, просп.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЖИГАЛКЕВИЧ ЖАННИ МИХАЙЛІВНИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 повідомляє, що захист дисертації Жигалкевич Жанни Михайлівни на тему: «Програмно-цільовий розвиток квазіінтеграційних структур взаємодіючих підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), який планувався за адресою 03056

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БІЛОУСОВА ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.24 повідомляє, що захист дисертації Білоусова Олега Юрійовича на тему: "Фільтрувальні композити на основі пороутворюючих матеріалів різного генезису” на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалевих матеріалів, який планувався за адресою 03056, м. Київ, просп.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СІКОРСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.24 повідомляє, що захист дисертації Сікорського Олексія Олексійовича на тему: "Реологічні властивості воднодисперсних лакофарбових матеріалів на основі силікатів” на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалевих матеріалів, який планувався за адресою 03056, м. Київ, просп.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Савастьянова Володимира Володимировича

14 травня 2021 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Савастьянова Володимира Володимировича
на тему: "Супроводження процесу передбачення з наявністю слабко структурованих даних засобами текстової аналітики”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Галушка Дмитра Олександровича

14 травня 2021 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.29 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Галушка Дмитра Олександровича
на тему: "Управління якістю послуг у корпоративній ІТ-інфраструктурі”
за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ КУХ АНЖЕЛИ АРКАДІЇВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.038 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Кух Анжели Аркадіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія, за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія відбудеться 29.04.2021 об 11.00 в режимі відеоконфере

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ВОЗНЮКА МАКСИМА МИХАЙЛОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Захист дисертації Вознюка Максима Михайловича на тему: «Теплообмін плоскоовальних труб з неповним оребренням в умовах природної конвекції і природної тяги» за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, який був запланований на 22 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 КПІ ім.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЛОСКУТОВОІЇ ТЕТЯНИ ВОЛОДИМИРІВНИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.12 повідомляє, що захист дисертації Лоскутової Тетяни Володимирівни на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.16.01 – Металознавство та термічна обробка металів, який планувався за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. № 9, ауд. 101, відбудеться 27 квітня 2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ БЕРНИК ІРИНИ МИКОЛАЇВНИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.05 повідомляє, що у зв'язку з оголошенням карантину на території міста Києва, захист дисертації Берник Ірини Миколаївни на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.17.08 — процеси та обладнання хімічної технології, який планувався за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд.

Сторінки

Підписатися на RSS - Повідомлення про захист дисертації

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.