Перелік рад

1. Д 26.002.01

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

01.02.04 – Механіка деформівного твердого тіла (технічні науки);
05.02.09 – Динаміка та міцність машин (технічні науки)
Голова – Бобир Микола Іванович (204-82-53)
Заст.гол. – Крищук Микола Георгійович (204-84-16)
Вч.секр. – Коваль Віктор Вікторович (204-95-36)

2. Д 26.002.02

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи (технічні науки);
05.13.05 – Комп’ютерні системи та компоненти (технічні науки)
Голова – Луцький Георгій Михайлович (204-86-56)
Заст. Голови – Стіренко Сергій Григорович
Вчений секретар – Новотарський Михайло Анатолійович

3. Д 26.002.03

з 20.06.2023 р. до 20.06.2026 р.

01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (технічні науки);
05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту (технічні науки)
Голова – Згуровський Михайло Захарович (204-85-57)
Заст.гол. – Панкратова Наталія Дмитрівна (204-84-47)
Вч.секр. – Савченко Ілля Олександрович

4. Д 26.002.04

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.13.07 – Автоматизація процесів керування (технічні науки);
Голова - Жученко Анатолій Іванович(204-85-56)
Заст.гол. – Волощук Володимир Анатолійович
Вчений секретар – Сазонов Артем Юрійович

Матеріали по захисту кандидатської дисертації Ситнікова О.В. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1753

5. Д 26.002.05

з 23.12.2022 р. до 23.12.2025 р.

05.17.08 – Процеси та обладнання хімічної технології (технічні науки);
21.06.01 – Екологічна безпека (технічні науки)
Голова - Панов Євген Миколайович (236-40-52, 204-90-01, 204-91-39)
Заст.гол. – Гомеля Микола Дмитрович (236-60-83)
Вч.секр. - Іваненко Олена Іванівна (204-92-78)

Матеріали по захисту докторської дисертації Трус І.М. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1911

6. Д 26.002.06

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.09.03 – Електротехнічні комплекси та системи (технічні науки);
05.09.05 – Теоретична електротехніка (технічні науки);
05.14.02 –Електричні станції, мережі і системи (технічні науки)
Голова - Яндульський Олександр Станіславович (204-93-07)
Заст.гол. – Ковбаса Сергій Миколайович (204-83-56)
Вч.секр. - Щерба Максим Анатолійович (204-82-39)

7. Д 26.002.07

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.11.01 – Прилади та методи вимірювання механічних величин (технічні науки);
05.11.03 – Гіроскопи та навігаційні системи (технічні науки)
Голова - Безвесільна Олена Миколаївна (454-94-83)
Заст.гол. – Рижков Лев Михайлович (066-750-32-22)
Вч.секр. - Киричук Юрій Володимирович (454-94-83)

8. Д 26.002.09

з 20.06.2023 р. до 20.06.2026 р.

05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика (технічні науки);
05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки (технічні науки)
Голова – Безродний Михайло Костянтинович (204-80-96)
Заст.гол. – Дешко Валерій Іванович (204-80-96)
Вч.секр. – Коньшин Валерій Іванович (204-80-87)

9. Д 26.002.11

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.02.02 – Машинознавство (технічні науки);
05.02.08 – Технологія машинобудування (технічні науки);
05.03.01 – Процеси механічної обробки, верстати та інструменти (технічні науки)
Голова - Данильченко Юрій Михайлович (204-94-61)
Заст.гол. - Петраков Юрій Володимирович (204-81-06)
Луговський Олександр Федорович (204-82-54)
Вч.секр. - Охріменко Олександр Анатолійович (204-81-06)

10. Д 26.002.13

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.17.01 – Технологія неорганічних речовин (технічні науки);
05.17.21 – Технологія водоочищення (технічні науки)
Голова – Мітченко Тетяна Євгенівна (204-83-22)
Заст. Голови – Донцова Тетяна Анатоліївна (204-98-85)
Вчений секретар – Косогіна Ірина Володимирівна (204-97-35)

Матеріали по захисту докторської дисертації Галиш В.В. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1897

11. Д 26.002.14

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.12.02 – Телекомунікаційні системи та мережі (технічні науки);
05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій (технічні науки);
05.12.17 – Радіотехнічні та телевізійні системи (технічні науки)
Голова - Ільченко Михайло Юхимович (204-96-80)
Заст.гол. – Уривський Леонід Олександрович (204-98-10)
Вч.секр. - Осипчук Сергій Олександрович (204-98-10)

Матеріали по захисту кандидатської дисертації Літвінцева С.М. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1731
Матеріали по захисту кандидатської дисертації Булашенка А.В. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/2081

12. Д 26.002.15

з 25.10.2023 р. до 25.10.2026 р.

05.03.06 – Зварювання та споріднені процеси і технології (технічні науки);
05.03.07 – Процеси фізико-технічної обробки (технічні науки);
Голова – Квасницький Віктор Вячеславович
Заст.гол. – Головко Леонід Федорович
Вч.секр. – Пащенко Валерій Миколайович (204-99-14)

13. Д 26.002.18

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.11.07 - Оптичні прилади та системи (технічні науки);
05.11.13 – Прилади і методи контролю та визначення складу речовин (технічні науки);
Голова – Тимчик Григорій Семенович(204-94-76)
Заст. голови – Колобродов Валентин Георгійович(204-94-76)
Вчений секретар – Півторак Діана Олександрівна

14. Д 26.002.19

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

05.09.08 – Прикладна акустика та звукотехніка (технічні науки);
05.09.12 – Напівпровідникові перетворювачі електроенергії (технічні науки);
05.11.17 – Біологічні та медичні прилади і системи (технічні науки)
Голова - Жуйков Валерій Якович (236-60-93)
Заст.гол. - Дідковський Віталій Семенович
Вч.секр. - Швайченко Володимир Борисович (204-90-76)

Матеріали по захисту кандидатської дисертації Велигоцького Д.В. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1696
Матеріали по захисту докторської дисертації Обрубова А.В. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1894

15. Д 26.002.20

з 20.02.2023 р. до 20.02.2026 р.

05.01.02 – Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (технічні науки);
05.14.01 – Енергетичні системи та комплекси (технічні науки);
Голова - Денисюк Сергій Петрович (204-83-08)
Заст.гол. - Володарський Євген Тимофійович
Вч.секр. - Шовкалюк Марина Михайлівна

16. Д 26.002.22

з 20.06.2023 р. до 20.06.2026 р.

05.15.03 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин (технічні науки);
05.15.09 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин (технічні науки)
Голова – Вовк Оксана Олексіївна (204-85-14)
Заст.гол. – Тверда Оксана Ярославівна (204-99-17)
Вч.секр. – Вапнічна Вікторія Вікторівна (204-80-08)

17. Д 26.002.23

з 10.10.2022 р. до 10.10.2025 р.

08.00.03 - Економіка та управління національним господарством (економічні науки);
08.00.04 - Економіка та управляння підприємствами (за видами економічної діяльності) (економічні науки);
08.00.05 - Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка (економічні науки)
Голова – Кравченко Марина Олегівна (204-85-11)
Заст.гол. - Бояринова Катерина Олександрівна (204-85-07)
Вч.секр. - Кузнєцова Катерина Олександрівна (204-85-10)

18. Д 26.002.24

з 23.12.2022 р. до 23.12.2025 р.

05.17.11 – Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів (технічні науки);
05.17.14 – Хімічний опір матеріалів та захист від корозії (технічні науки)
Голова - Свідерський Валентин Анатолійович (204-82-09)
Заст.гол. – Лінючева Ольга Володимирівна
Вч.секр. - Дорогань Наталія Олександрівна (204-97-96)

Матеріали по захисту докторської дисертації Васильєва Г.С. розміщені за посиланням : https://rada.kpi.ua/node/1699
Матеріали по захисту докторської дисертації Воробйової В.І. розміщені за посиланням : https://rada.kpi.ua/node/1758

19. Д 26.002.28

з 06.06.2022 р. до 06.06.2025 р.

03.00.20 - Біотехнологія (технічні науки);
03.00.20 - Біотехнологія (біологічні науки)
Голова - Тодосійчук Тетяна Сергіївна (204-94-52)
Заст.гол. - Галкін Олександр Юрійович (204-90-35)
Вч.секр. - Голуб Наталія Борисівна (204-81-84)

Матеріали по захисту докторської дисертації Русин І.Б. розміщені за посиланням :
https://rada.kpi.ua/node/1759

20. Д 26.002.29

з 20.12.2023 р. до 20.12.2026 р.

05.13.06 – Інформаційні технології (технічні науки);
05.13.21 – Системи захисту інформації (технічні науки)
Голова – Новіков Олексій Миколайович (236-70-98; 204-98-75)
Заст.гол. – Павлов Олександр Анатолійович (236-19-70)
Заст.гол. – Ланде Дмитро Володимирович
Вч.секр. – Шелестов Андрій Юрійович

21. Д 26.002.31

з 10.10.2022 до 10.10.2025 р.

01.01.02 – Диференціальні рівняння (фізико-математичні науки);
01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика (фізико-математичні науки)
Голова – Іванов Олександр Володимирович (204-97-40)
Заст.гол. – Самусенко Петро Федорович (204-97-40)
Вч.секр. – Маслюк Ганна Олексіївна (204-97-40)

22. Д 26.002.32

з 20.06.2023 р. до 20.06.2026 р.

05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском (технічні науки);
05.07.02 – Проєктування, виробництво та випробування літальних апаратів (технічні науки);
Голова – Пасічник Віталій Анатолійович (204-94-05)
Заст.гол. – Тітов Вячеслав Андрійович (204-95-31)
Вч.секр. – Лавриненков Антон Дмитрович (204-80-33)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.