04 жовтня 2021 р., протокол № 8// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Про створення Навчально-наукового інституту атомної та теплової енергетики.
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ
2. К о н к у р с н і с п р а в и:
3. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.