14 лютого 2022 Р., ПРОТОКОЛ № 3// ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО

1. Деякі питання управління Університетом
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

2. Звіт проректора з наукової роботи Віталія Пасічника про результати наукової та інноваційної діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2021 році.
Доповідає – проректор Віталій ПАСІЧНИК

3. Звіт проректора з навчально-виховної роботи про підсумки навчально-виховної діяльності в Університеті у 2021 році.
Доповідає – проректор Наталія СЕМІНСЬКА

3. К о н к у р с н і с п р а в и:

4. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.