ДФ 26.002.39 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ СТАНЖИЦЬКОГО АНДРІЯ ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 11 – МАТЕМАТИКА ТА СТАТИСТИКА ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 111 – МАТЕМАТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.39, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/63/2023 від 15 вересня 2023 року, для захисту дисертації Станжицького Андрія Олександровича на тему: «Асимптотична поведінка розв’язків стохастичних функціонально-диференціальних рівнянь в гільбертових просторах» з галузі знань 11 – Математика та статистика за спеціальністю 111 – Математика на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.ф-м.н., проф. Клесов Олег Іванович, завідувач кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- д.ф.-м.н, доц. Самусенко Петро Федорович, професор кафедри математичного аналізу та теорії ймовірностей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- к.ф.-м.н. Єрьоміна Тетяна Олександрівна, старший викладач кафедри математичної фізики та диференціальних рівнянь Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.ф-м.н., проф., член-кореспондент НАН України Бойчук Олександр Андрійович, завідувач відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань Інституту математики НАН України (офіційний опонент);
- д.ф.-м.н., доц. Сливка-Тилищак Ганна Іванівна, завідувач кафедри теорії ймовірностей і математичного аналізу ДВНЗ Ужгородський національний університет» (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/63/2023 від 15 вересня 2023 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1761

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/@kpiua/streams

Повідомлення щодо призначення дати захисту розміщене за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1789
Захист дисертаційної роботи Станжицького А.О. відбудеться 17 листопада 2023 р. о 15.00 в режимі відео-конференції на платформі Zoom.

Посилання для підключення до вiдео-конференцiї
https://us02web.zoom.us/j/87286619932?pwd=QUxuZm84UWhKbnBRbUxXVVNBQnk4QT09

Відео захисту Cтанжицького А.О. розміщене за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=c5fTUOjoaqU

НАКАЗ №НСВС/92/2023 від 11.12.2023 Про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка Станжицькому А.О.

знаходиться за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1108

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.