Повідомлення про захист дисертації Шкробот Маріни Володимирівни

24 квітня 2014 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Шкробот Маріни Володимирівни
на тему “Забезпечення стратегічної модернізації підприємств гідроелектроенергетики”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Повідомлення про захист дисертації Климчук Марини Миколаївни

24 квітня 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Климчук Марини Миколаївни
на тему “Управління бізнес-процесами на підприємствах альтернативної енергетики”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Повідомлення про захист дисертації Клятченка Ярослава Михайловича

22 квітня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Клятченка Ярослава Михайловича
на тему “Підвищення ефективності цифрових обчислювальних засобів, реалізованих на основі програмовних логічних інтегральних середовищ”
за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти

Повідомлення про захист дисертації Іванової Тетяни Валеріївни

22 квітня 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Іванової Тетяни Валеріївни
на тему “Механізм управління реструктуризацією машинобудівних підприємств”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Повідомлення про захит Овчиннікової Анни Вячеславівни

22 квітня 2014 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Овчиннікової Анни Вячеславівни
на тему “Оцінювання маркетингових ризиків в інвестиційних проектах на підприємствах альтернативної енергетики”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Повідомлення про захист дисертації Пасічника Андрія Михайловича

03 квітня 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Пасічника Андрія Михайловича на тему
"Обгрунтування сейсмостійкості масиву порід з порожнинами з врахуванням сезонності підривних робіт в кар'єрах"
за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Свіріна Павла Володимировича

09 квітня 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.17 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Свіріна Павла Володимировича
на тему: “Методи побудови брокерів для децентралізованих грід-середовищ із застосуванням додаткових інформаційних джерел”

Повідомлення про захист дисертації Левицької Олени Григоріївни

08 квітня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Левицької Олени Григоріївни на тему
“Переробка відходів очисних споруд у будівельні матеріали” за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 342)

03 березня 2014 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. «Вдосконалення систем підготовки фахівців – вимога часу». Звіт проректора з навчальної роботи.

Вручає– перший проректор Якименко Ю.І.

2. «Вчитися сьогодні – бути лідером завтра». Звіт проректора з навчально-виховної роботи.

Доповідає – проректор Варламов Г.Б.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 23.01.2014 р.

Питання:

1.Питання приймальної комісії.

Доповідачі: Перший проректор - Якименко Ю.І., відповідальний секретар приймальної комісії - Можаровський В.М.

2.Різне.

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.