Повідомлення про захист дисертації Рудковської Олени Вікторівни

27 травня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Рудковської Олени Вікторівни на тему
“Стабілізаційна обробка води для екологічно безпечних систем водоспоживання в енергетиці”
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Кучерик Галини Валентинівни

27 травня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кучерик Галини Валентинівни на тему
“Розробка нових процесів пом'якшення та демінералізації води для екологічно безпечних водоциркуляційних систем”
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Кузнєцова Миколи Миколайовича

27 травня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кузнєцова Миколи Миколайовича
на тему “Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами”
за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Третяк Валерії Анатоліївни

19 травня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Третяк Валерії Анатоліївни
на тему “Методи та засоби математичного моделювання процесів телообміну у двофазовому середовищі (на прикладі лазерно-дугового наплавлення)”
за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 24.04.2014 р.

Питання:

1. Питання приймальної комісії.

Доповідач: Якименко Ю.І.

2. Про затвердження П.О.Киричка проректором з науково-педагогічної роботи.

Доповідач: Згуровський М.З.

3. Про будівництво каплиці на території кампусу НТУУ "КПІ".

Доповідач: Дичка І.А.

4. Різне.

Повідомлення про захист дисертації Яворської Катерини Юріївни

20 травня 2014 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Яворської Катерини Юріївни
на тему “Стратегічне маркетингове управління портфелем бізнесів підприємств на ринку комп'ютерної техніки”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Повідомлення про захист дисертації Цапук Олени Юріївни

20 травня 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Цапук Олени Юріївни
на тему “Маркетинговий механізм впровадження інноваційних розробок підприємствами енергетичного машинобудування”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

07 квітня 2014 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Аналіз планово-фінансової діяльності в університеті за 2013 р. та затвердження бюджету на 2014 р.

Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.

2. Конкурсні справи.

3. Поточні справи.

Повідомлення про захист дисертації Адаменко Юлії Федорівни

19 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Адаменко Юлії Федорівни
на тему “Пристрої фільтрації на основі аподизованих електромагнітних кристалів”
за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист Кирика Сергія Миколайовича

29 квітня 2014 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кирика Сергія Миколайовича
на тему “Маркетингове забезпечення комерціалізації науково-технічної продукції зварювального виробництва”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.