Порядок денний засідання Адміністративної ради від 23.01.2014 р.

Питання:

1.Питання приймальної комісії.

Доповідач: Перший проректор - Якименко Ю.І., відповідальний секретар приймальної комісії – Можаровський В.М.

2.Різне.

Повідомлення про захист дисертації Фролова Олександра Олександровича

27 лютого 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Фролова Олександра Олександровича на тему
"Керування енергетичними потоками при вибуховому руйнуванні різноміцнісних масивів гірських порід на кар'єрах"
за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: вул. Борщагівська, 115, ауд. 701)

21 січня 2014 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Наука та інновації. Не завдяки, а всупереч. Звіт проректора з наукової роботи за 2013 р.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

2. Про роботу університету щодо утримання і розвитку матеріально-технічної бази в 2013 році.

Доповідає – проректор Ковальов П.В.

Повідомлення про захист дисертації Подоляна Олександра Олександровича

18 лютого 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Подоляна Олександра Олександровича
на тему “Система контролю якості монтажу муфти з внутрішнім заповненням на діючий трубопровід"
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 293)

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 14.01.2014 р.

Питання:

1.Щодо фінансування університету в першому кварталі 2014 р.

Доповідач: Перший проректор - Якименко Ю.І.

2.Про розподіл квот делегатів на конференції трудового колективу НТУУ "КПІ".

Доповідач: Заступник голови профкому - Безуглий М.О.

3.Різне.

Повідомлення про захист дисертації Шаблій Тетяни Олександрівни

18 лютого 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Шаблій Тетяни Олександрівни на тему
“Створення нових реагентів і технологій для захисту водойм від забруднення промисловими стоками” за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 342)

Повідомлення про захист дисертації Соломахи Андрія Сергійовича

11 лютого 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Соломахи Андрія Сергійовича
на тему: “Гідродинаміка та тепломасообмін при адіабатному скипанні струменя води”
за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 5, ауд. 307)

Повідомлення про захист дисертації Сачка Романа Володимировича

04 лютого 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Сачка Романа Володимировича на тему
“Процес гранулоутворення мінерально-гумінових добрив” за спеціальністю
05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Дідковського Руслана Михайловича

10 лютого 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Дідковського Руслана Михайловича
на тему “Автокореляційні системи зв'язку множинного доступу з шумовими сигналами”
за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 163)

Повідомлення про захист дисертації Цибульського Леоніда Юрійовича

14 січня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.08 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Цибульського Леоніда Юрійовича
на тему “Розробка наукових засад моделювання та конструювання удосконалених індукційних випарників"
за спеціальністю 05.27.02 – вакуумна, плазмова та квантова електроніка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: пр. Перемоги,37, корп. 12, ауд. 412)

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.