ДФ 26.002.18 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КРУГЛОВА ІВАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 13 – МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 132 – МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.18, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року, для захисту дисертації Круглова Івана Олександровича на тему: «Вплив комплексної йонної та термічної обробки на структурно-фазові перетворення у функціональних плівкових композиціях із нанорозмірними шарами Ni, Cu, Cr, V» з галузі знань 13 – Механічна інженерія за спеціальністю 132 – Матеріалознавство на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.т.н., проф. Мініцький Анатолій Вячеславович, заступник директора Навчально-наукового інституту матеріалознавства та зварювання імені Є.О. Патона Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- д.ф.-м.н., проф. Зауличний Ярослав Васильович, професор кафедри високотемпературних матеріалів та порошкової металургії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., проф. Смирнов Ігор Володимирович, професор кафедри зварювального виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.ф.-м.н., с.н.с. Хижун Олег Юліанович, завідувач відділу спектроскопії поверхні новітніх матеріалів Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України (офіційний опонент);
- д.ф.-м.н., проф. Кудрявцев Юрій Володимирович, провідний науковий співробітник лабораторії спектроскопії твердого тіла Інституту металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/14/2023 від 22 лютого 2023 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1683

Захист транслюватиметься на КПІмедіа - офіційному YouTube-каналі КПІ ім Ігоря Сікорського:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5NByUcaAvYN-FHLzm-nKnhvxYISr7V0

Повідомлення щодо призначення дати захисту розміщене за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1709
Захист дисертаційної роботи Круглова І.О. відбудеться 19 квітня 2023 р. о 14:00 за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 05.

Відео захисту Круглова І.О. розміщене за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=-HPGdLwLVE8&list=PLj5NByUcaAvYN-FHLzm-nK...

Довідка з УкрІНТЕІ знаходиться за посиланням:

https://rada.kpi.ua/node/1690

НАКАЗ №НСВС/36/2023 від 10.05.2023 Про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка Круглову І.О.

знаходиться за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1108

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.