ДФ 26.002.51 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ДИЧКИ АНДРІЯ ІВАНОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 121 – ІНЖЕНЕРІЯ ПОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.51, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/80/2023 від 08 листопада 2023 року, для захисту дисертації Дички Андрія Івановича на тему: «Алгоритмічне та програмне забезпечення процесів автоматичної ідентифікації на основі багатоколірних завадостійких штрихових кодів у медичних інформаційних системах» з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 121 - Інженерія програмного забезпечення на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.т.н., доцент Жаріков Едуард Вячеславович, завідувач кафедри інформатики та програмної інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- д.ф.-м.н., проф. Дорошенко Анатолій Юхимович, професор кафедри інформаційних систем та технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., доцент Коваль Олександр Васильович, в.о. завідувача кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., проф. Грицюк Юрій Іванович, професор кафедри програмного забезпечення Національного університету «Львівська політехніка» (офіційний опонент);
- д.т.н., проф. Говорущенко Тетяна Олександрівна, завідувач кафедри комп’ютерної інженерії та інформаційних систем Хмельницького національного університету (офіційний опонент).

НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/80/2023 від 08 листопада 2023 року розміщений за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1793

Посилання на веб-сайт, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/@kpiua/streams

Причіплений файлРозмір
Іконка пакету Дисертація Дички А.І.12.04 МБ

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.