Повідомлення про захист дисертації Зайця Віталія Пантелєйовича

23 травня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Зайця Віталія Пантелєйовича на тему
„Шумозахисні екрани для зниження рівнів звукового тиску від рухомих джерел звуку”
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

14 травня 2013 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Можливості співпраці з Техаським інститутом науки (США).

Доповідає – президент Техаського інституту науки Ласло Ола.

2.Про підготовку баз та організацію відпочинку студентів і співробітників університету у літній період.

Доповідає – проректор Ковальов П.В.

3.Конкурсні справи.

4. Поточні справи.

Повідомлення про захист дисертації Земляка Олександра Михайловича

06 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Земляка Олександра Михайловича на тему
“Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління”
за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 163)

Повідомлення про захист дисертації Алхімової Світлани Миколаївни

30 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Алхімової Світлани Миколаївни на тему
“Адаптивна обробка та аналіз зображень комп'ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа"
за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Ворфоломеєва Андрія Вікторовича

05 червня 2013 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації
Ворфоломеєва Андрія Вікторовича на тему
“Очищення води осесиметричним фокусованим магнітним полем"
за спеціальністю 05.17.21 - технологія водоочищення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Стовпника Станіслава Миколайовича

30 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Стовпника Станіслава Миколайовича на тему
“Формування несучої здатності слабометаморфізованих порід підошви виробки вибуховим нагнітанням в'яжучого розчину”
за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: вул. Борщагівська, 115, ауд. 701)

Повідомлення про захист дисертації Яценка Артема Павловича

28 травня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Яценка Артема Павловича на тему
“Захист підземних вод від забруднення сполуками урану з використанням проникних реакційних бар’єрів” за спеціальністю
21.06.01 – екологічна безпека
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 342)

Повідомлення про захист дисертації Білана Анатолія Валентиновича

27 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Білана Анатолія Валентиновича
“Послідовна електроерозійна та електрохімічна обробка сталей незмінним дротяним електродом”
за спеціальністю 05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації Костюка Олександра Павловича

04 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Костюка Олександра Павловича
“Контактний тепломасообмін в проточному двофазовому шарі утилізатора теплоти відхідних газів”
за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 5, ауд. 307)

Повідомлення про захист дисертації Бородія Юрія Петровича

20 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бородія Юрія Петровича
“Підвищення стійкості розділових штампів комбінованим поверхневим зміцненням” за спеціальністю
05.03.05 – процеси та машини обробки тиском
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.