Повідомлення про захист дисертації Мазуренка Олександра Вікторовича

27 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мазуренка Олександра Вікторовича на тему
“Методи тривимірного просторового розділення сигналів в безпроводових телекомунікаціях”
за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 163)

Повідомлення про захист дисертації Войтенка Юрія Юрійовича

30 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Войтенка Юрія Юрійовича на тему
“Методи підвищення пропускної здатності транспортного з'єднання радіомереж зі змінною топологією на основі імпульсних надширокосмугових радіосигналів”
за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 163)

Повідомлення про захист дисертації Прилипко Олени Олександрівни

17 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Прилипко Олени Олександрівни на тему “Процес підводного мокрого зварювання порошковим дротом із зовнішнім електромагнітним впливом”
за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації Мельникова Олега Валентиновича

17 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мельникова Олега Валентиновича на тему
“Інформаційні технології багаторівневого планування в організаційно-виробничих системах з обмеженими ресурсами” за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 35, ауд. 001)

Повідомлення про захист дисертації Калванд Алі

20 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Калванд Алі на тему
“Моделювання процесів плавлення-солідифікації при охолодженні розплаву коріуму зануреними легкоплавкими блоками”
за спеціальністю 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 5, ауд. 307)

Повідомлення про захист дисертації Коваленка Владислава Леонідовича

17 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Коваленка Владислава Леонідовича на тему
“Комплексна оцінка стабільності дугового розряду при ручному дуговому та автоматичному зварюванні під флюсом”
за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації Малецького Захара Васильовича

05 червня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації
Малецького Захара Васильовича на тему "Гібридні сорбенти та їх використання в процесах очищення води від феруму та арсену" за спеціальністю 05.17.21 - технологія водоочищення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 4, ауд. Велика хімічна)

Повідомлення про захист дисертації Бовкуновича Віталія Сергійовича

17 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бовкуновича Віталія Сергійовича на тему
“Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора”
за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 22, ауд. 316)

Повідомлення про захист дисертації Севериної Світлани Миколаївни

11 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Севериної Світлани Миколаївни на тему
„Розробка сплавів на основі нікелю для ортопедичної стоматології з підвищеною толерантністю організму до них та методів їх термічної обробки”
за спеціальністю 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 9, ауд. 203)

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.