Листопад 2023

ДФ 26.002.68 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КУРЯТИ ЯНИ ЕДУАРДІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 17 – ЕЛЕКТРОНІКА ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 172 – ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ ТА РАДІОТЕХНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.68, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/86/2023 від 17 листопада 2023 року, для захисту дисертації Куряти Яни Едуардівни за спеціальною темою з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка на здобуття

ДФ 26.002.67 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КУБРАКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 – КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.67, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/86/2023 від 17 листопада 2023 року, для захисту дисертації Кубрака Володимира Олександровича за спеціальною темою з галузі знань 12 - Інформаційні технології за спеціальністю 122 - Комп’ютерні науки на здобуття сту

ДФ 26.002.66 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ГУРОВА ДМИТРА ІГОРОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ 144 – ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.66, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/86/2023 від 17 листопада 2023 року, для захисту дисертації Гурова Дмитра Ігоровича на тему: «Процеси теплообміну в мініатюрних випарно-конденсаційних системах з нанорідинами» з галузі знань 14 - Електрична інженері

ДФ 26.002.65 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НЕКРАШЕВИЧ ОЛЕНИ ВАСИЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 151 – АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.65, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/86/2023 від 17 листопада 2023 року, для захисту дисертації Некрашевич Олени Василівни на тему: «Автоматизоване діагностування ефективності роботи теплонасосної установки на основі критеріїв ексергетичного аналізу» з

ДФ 26.002.64 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ КОВАЛЕНКО ІРИНИ ЯКІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 14 – ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 141 – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.64, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/86/2023 від 17 листопада 2023 року, для захисту дисертації Коваленко Ірини Яківни на тему: «Автономна безмультиплікаційна вітроелектрична установка на базі генератора торцевого типу» з галузі знань 14 - Електрична

НАКАЗ №НСВС/86/2023 ВІД 17.11.2023 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

НАКАЗ №НСВС/86/2023 ВІД 17.11.2023 ПРО СТВОРЕННЯ РАЗОВИХ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ПО ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЙ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

Коваленко І.Я., Некрашевич О.В., Гуров Д.І., Кубрак В.О., Курята Я.Е., Кутафін Ю.В.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ БАГЛАЯ ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.47 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Баглая Володимира Анатолійовича на тему «Технологічне забезпечення якості форм інтагліодруку» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 Виробництво та технології,

ДФ 26.002.63 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЖОВТОЇ ІЛОНИ ІВАНІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 – ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 032 – ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.63, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/83/2023 від 14 листопада 2023 року, для захисту дисертації Жовтої Ілони Іванівни на тему: «Колектив Київського інституту шляхетних дівчат в організації повсякдення вихованок (ХІХ – перші десятиліття ХХ ст.)» з галуз

ДФ 26.002.62 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ТЕРЕЩЕНКО ОКСАНИ ВІКТОРІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 03 – ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 033 – ФІЛОСОФІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.62, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/83/2023 від 14 листопада 2023 року, для захисту дисертації Терещенко Оксани Вікторівни на тему: «Соціальна міграція як предмет філософського дослідження» з галузі знань 03 – Гуманітарні науки за спеціальністю 033

ДФ 26.002.61 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПИСАРЕНКО СНІЖАНИ ВАСИЛІВНИ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 16 – ХІМІЧНА ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 161 – ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.61, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/83/2023 від 14 листопада 2023 року, для захисту дисертації Писаренко Сніжани Василівни на тему: «Лужне вилуговування ільменітового концентрату Іршанського родовища» з галузі знань 16 – Хімічна та біоінженерія за сп

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.