Повідомлення про захист дисертації Дубініної Світлани Віталіївни

04 квітня 2017 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дубініної Світлани Віталіївни
на тему: “Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній”
за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Повідомлення про захист дисертації Левтуна Ігоря Ігоровича

07 квітня 2017 року о 12.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Левтуна Ігоря Ігоровича
на тему: “Біотехнологія культивування мікроводоростей Chlorella vulgaris з підвищеним вмістом ліпідів”
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Губського Андрія Миколайовича

05 квітня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Губського Андрія Миколайовича
на тему: “Автоматизація процесу управління міським господарством”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

06 березня 2017 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Звіт першого проректора університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
2. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи.
Доповідає – проректор Киричок П.О.
3. Аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2016 р. та затвердження бюджету на 2017 р.
Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.
4. К о н к у р с н і с п р а в и:

Повідомлення про захист дисертації Мамути Олександра Дмитровича

27 березня 2017 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Мамути Олександра Дмитровича
на тему "Застосування імпульсного лазерного випромінювання фемтосекундної тривалості для діагностики біологічних тканин та ідентифікації патологічних утворень"

Повідомлення про захист дисертації Горобчишина Олега Вікторовича

23 березня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Горобчишина Олега Вікторовича
на тему: “Розробка наукового супроводу управління технологічною тріщинуватістю блокового каменю при підготовці до виймання”
за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин

Повідомлення про захист дисертації Діденка Віктора Олександровича

21 березня 2017 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Діденка Віктора Олександровича
на тему: “Керування напівпровідниковими перетворювачами в системі електрогідравлічного приводу за сигналами прискорень”
за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі електроенергії

Повідомлення про захист дисертації Агадавуді Джольфаі Мані

23 березня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Агадавуді Джольфаі Мані
на тему: “Формування динамічно стійких грунтових масивів в основі підземних споруд”
за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Гусака Захара Тарасовича

21 березня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Гусака Захара Тарасовича
на тему: “Випромінювання гідроакустичних сигналів циліндричними п'єзокерамічними перетворювачами з екранами”
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.