Повідомлення про захист дисертації Рубай Ольги Іванівни

22 лютого 2017 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Рубай Ольги Іванівни
на тему: “Теоретичні основи і технологія деферизації підземних вод киснем повітря в абсорбері з ковшоподібними диспергаторами”
за спеціальністю 05.17.21 – технологія водоочищення

16 січня 2017 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. КПІ ім. Ігоря Сікорського у розвитку: підсумки, проблеми, завдання. Результати роботи за 2016 рік.
Доповідає –проректор Новіков О.М.
2. Про роботу університету щодо утримання та розвитку матеріально-технічної бази у 2016 році.
Доповідає – проректор Ковальов П.В.
3. Про затвердження Положення про призначення стипендій.

Повідомлення про захист дисертації Іванюти Сергія Петровича

21 лютого 2017 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Іванюти Сергія Петровича
на тему "Наукові основи оцінки ризиків і загроз екологічній безпеці регіонів України"
за спеціальністю 21.06.01 – екологічна безпека
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Кравця Володимира Юрійовича

07 лютого 2017 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Кравця Володимира Юрійовича
на тему: “Теплообмін в мініатюрних випаровувально-конденсаційних системах охолодження”
за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТІВ І ДОКТОРІВ НАУК

Шановні колеги!

ДАК МОН України запрошує здобувачів або довірених осіб отримати дипломи докторів та кандидатів наук згідно наказу № 1509 від 13 грудня 2016 року.

Інформація та реквізити у прикріпленому файлі!

Окреме прохання до спецрад здобувачі яких не забрали свої дипломи за липневу та вересневу колегію!

Повідомлення про захист дисертації Степанова Дениса Володимировича

16 січня 2016 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Степанова Дениса Володимировича
на тему "Дугове наплавлення зносостійкого металу із застосуванням нанопорошків оксидів"
за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології

05 грудня 2016 р., протокол № 12// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. К о н к у р с н і с п р а в и.
2. Затвердження правил прийому до університету на 2017 р.
Доповідає - перший проректор Якименко Ю.І.
3. Затвердження рішень методичної ради щодо вимог до кафедр університету.
Доповідає - перший проректор Якименко Ю.І.
4. П о т о ч н і с п р а в и:

Повідомлення про захист дисертації Чернявського Вадима ВІкторовича

27 грудня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Чернявського Вадима Вікторовича
на тему "Закономірності формування структури та механічних властивостей високоентропійних сплавів системи Al-Сu-Ni-Fe-Cr-Ti-V в процесі механічного легування та спікання"

Повідомлення про захист дисертації Полякова Ігоря Анатолійовича

27 грудня 2016 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ”
відбудеться захист дисертації Полякова Ігоря Анатолійовича
на тему "Зміцнення сплавів зносостійкими покриттями на основі боридних фаз сформованих в магнітному полі"
за спеціальністю 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.