Повідомлення про захист дисертації Мохаммад Ібрігім Мохаммад Аль Шарарі

12 квітня 2017 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Мохаммад Ібрігім Мохаммад Аль Шарарі
на тему: “Адресне управління режимами споживання електричної потужності в енергетичній системі”
за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси

Повідомлення про захист дисертації Благодір Ольги Леонідівни

12 квітня 2017 року о 13.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Благодір Ольги Леонідівни
на тему: “Технологічні закономірності фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками флексографічного друку”
за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва

ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО ОТРИМАННЯ ДИПЛОМІВ КАНДИДАТІВ І ДОКТОРІВ НАУК

Доводимо до відома, що за результатами засідання атестаційної колегії Міністерства від 28 лютого 2017 року надруковані дипломи доктора та кандидата наук (з усіх галузей знань) здобувачам, яким присуджено науковий ступінь на підставі наказу Міністерства від 28 лютого 2017 року № 331.

Повідомлення про захист дисертації Мердух Світлани Леонідівни

05 квітня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Мердух Світлани Леонідівни
на тему: “Керування блочно-знесолюючою установкою у другому контурі АЕС із ВВЕР-1000”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування

Повідомлення про захист дисертації Карпенко Ілони Василівни

07 квітня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Карпенко Ілони Василівни
на тему: “Біотехнологія рамноліпідних поверхнево-активних продуктів штаму Pseudomonas sp. PS-17 та їх застосування для олійних рослин”
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія

Повідомлення про захист дисертації Дубініної Світлани Віталіївни

04 квітня 2017 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Дубініної Світлани Віталіївни
на тему: “Байєсівські методи моделювання актуарних процесів та оцінювання ризиків страхових компаній”
за спеціальністю 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту

Повідомлення про захист дисертації Левтуна Ігоря Ігоровича

07 квітня 2017 року о 12.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.28 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Левтуна Ігоря Ігоровича
на тему: “Біотехнологія культивування мікроводоростей Chlorella vulgaris з підвищеним вмістом ліпідів”
за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Губського Андрія Миколайовича

05 квітня 2017 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.04 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Губського Андрія Миколайовича
на тему: “Автоматизація процесу управління міським господарством”
за спеціальністю 05.13.07 – автоматизація процесів керування
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

06 березня 2017 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Звіт першого проректора університету.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
2. Звіт проректора з науково-педагогічної роботи.
Доповідає – проректор Киричок П.О.
3. Аналіз фінансово-господарської діяльності в університеті за 2016 р. та затвердження бюджету на 2017 р.
Доповідає – начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.
4. К о н к у р с н і с п р а в и:

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.