Повідомлення про захист дисертації Осипчука Сергія Олександровича

18 травня 2015 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Осипчука Сергія Олександровича
на тему "Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв'язку"
за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі

Повідомлення про захист дисертації Туровського Анатолія Олександровича

18 травня 2015 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Туровського Анатолія Олександровича
на тему "Пристрої формування електромагнітного НВЧ поля опромінення діелектричних сипучих матеріалів"
за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Лазарєва Тараса Валерійовича

09 червня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Лазарєва Тараса Валерійовича
на тему "Закономірності процесу високотемпературного оброблення рухомого шару сипучих вуглецевих матеріалів в електричних печах-електрокальцинаторах"
за спеціальністю 05.17.08 – процеси та обладнання хімічної технології

Повідомлення про захист дисертації Мухіна Вадима Євгенійовича

18 травня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мухіна Вадима Євгенійовича
на тему “Методи і засоби організації мультикомп'ютерних систем на основі багатоканальних середовищ передачі даних”
за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Мухіна Вадима Євгенійовича

18 травня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.02 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мухіна Вадима Євгенійовича
на тему “Методи і засоби організації мультикомп'ютерних систем на основі багатоканальних середовищ передачі даних”
за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Ярмолюк Олени Сергіївни

13 травня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Ярмолюк Олени Сергіївни
на тему: “Оцінювання режимів роботи інтегрованих енергопостачальних систем при невизначенності інформації”
за спеціальністю 05.14.01 – енергетичні системи та комплекси на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Трандафілова Володимира Миколайовича

13 травня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Трандафілова Володимира Миколайовича
на тему: “Векторне керування асинхронними двигунами, інваріантне до варіацій активного опору ротора”
за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Бурика Миколи Петровича

12 травня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бурика Миколи Петровича
на тему: “Електроприводи підпорядкованої структури з властивостями слабкої чутливості до параметричних та координатних збурень”
за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

06 квітня 2015 р., протокол № 3// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Аналіз планово-фінансової діяльності в університеті за 2014 р. та затвердження бюджету на 2015 р.

Доповідає -начальник ДЕФ Субботіна Л.Г.

2.Про активізацію участі науковців університету в Рамковій програмі ЄС «Горизонт 2020».

Доповідає - проректор Ільченко М.Ю.

Повідомлення про захист дисертації Шайдецької Любові Валентинівни

29 квітня 2015 року
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Шайдецької Любові Валентинівни
на тему "Формування вертикальних геотехнічних споруд вибухом у грунтовому масиві періодичної структури"
за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.