Повідомлення про захист дисертації Солодкого Євгена Васильовича

09 грудня 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Солодкого Євгена Васильовича
на тему "Вплив фазо- та структуроутворення в умовах іскроплазмового спікання на формування властивостей оксидних керамік В6О, Ce0,8Sm0,2O1,9"
за спеціальністю 05.16.06 – порошкова металургія та композиційні матеріали

Повідомлення про захист дисертації Шантиря Антона Сергійовича

24 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Шантира Антона Сергійовича
на тему: “Удосконалення методів та засобів калібрування для вимірювальних растрових електронних мікроскопів”
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Повідомлення про захист дисертації Башти Дмитра Анатолійовича

24 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.01 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Башти Дмитра Анатолійовича
на тему: “Втомна пошкоджуваність валопроводів турбоагрегатів при крутних коливаннях”
за спеціальністю 05.02.09 – динаміка та міцність машин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Суходуб Ірини Олегівни

18 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Суходуб Ірини Олегівни
на тему: “Енергетичні процеси перехресноплинного рекуперативного теплоутилізатора систем вентиляції”
за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Хижняка Євгена Валерійовича

24 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Хижняка Євгена Валерійовича
на тему "Закономірності виникнення та впливу коливань дротяного електроду на точність обробки та процеси формування мікрогеометрії поверхні при електроерозійному вирізанні"
за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки

Повідомлення про захист дисертації Аршук Марини Віталіївни

11 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Аршук Марини Віталіївни
на тему "Титаноалітовані та хромоалітовані покриття з бар'єрним шаром нітриду титану на сталі 12Х18Н10Т"
за спеціальністю 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Безрук Зої Домініківни

25 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Безрук Зої Домініківни
на тему “Вдосконалення методів і засобів вимірювання концентрацій шкідливих речовин у викидах сміттєспалювальних заводів"
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

06 жовтня 2014 р., протокол № 9// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Урочиста церемонія вручення мантії, диплома та знаку «Почесного доктора НТУУ «КПІ» Довгому Станіславу Олексійовичу.

Вручає - ректор Згуровський М.З.
2.Про роботу комісії щодо імплементації положень Закону України «Про вищу освіту».

Повідомлення про захист дисертації Курмакової Ірини Миколаївни

05 листопада 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Курмакової Ірини Миколаївни
на тему "Наукові основи створення поліциклічних нітрогеновмісних поліфункціональних інгібіторів корозії сталі та механізм їх дії"
за спеціальністю 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії

Повідомлення про захист дисертації Джулія Дмитра Юрійовича

28 жовтня 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.11 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Джулія Дмитра Юрійовича
на тему "Підвищення якості багатогранних непереточуваних твердосплавних пластин при магнітно-абразивному обробленні в кільцевій ванні"
за спеціальністю 05.03.01 – процеси механічної обробки, верстати та інструменти

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.