Порядок денний засідання Адміністративної ради від 24.01.2013 р.

Питання:

1. Питання приймальної комісії.

Доповідачі: Якименко Ю.І., Можаровський В.М.

2. Заходи щодо енергозбереження в НТУУ «КПІ»: стан виконання та завдання на 2013 рік.

Доповідачі: Ільченко М.Ю., Шевченко О.М.

3. Про підготовку до акредитації спеціальностей в університеті.

Доповідач: Якименко Ю.І.

4. Про стан виконання інвестиційної угоди з ІБК «Столиця».

Доповідач: Якименко Ю.І.

5. Різне.

04 лютого 2013 р., протокол № 2// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про підсумки міжнародної діяльності університету в 2012 році та завдання на 2013 рік.

Доповідає – проректор Сидоренко С.І.

2. Про роботу університету щодо утримання і розвитку матеріально-технічної бази в 2012 році.

Доповідає – проректор Ковальов П.В.

3. Конкурсні справи.

4. Поточні справи.

14 січня 2013 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Конкурсні справи.

2. Пріоритети наукової та інноваційної діяльності дослідницького університету.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

3. Про підтримку: ”Стратегії розвитку системи підготовки кадрів з числа іноземних громадян”.

Доповідає – директор Центру міжнародної освіти Циганок Б.А.

4. Поточні справи.

Повідомлення про захист дисертації: Кагляк Олексій Дмитрович

21 січня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кагляка Олексія Дмитровича
“Формоутворення просторових металевих конструкцій локальним лазерним нагріванням”
за спеціальністю 05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації: Шенгур Світлана Віталіївна

18 лютого 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Шенгур Світлани Віталіївни
“Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів”
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 22, ауд. 316)

03 грудня 2012 р., протокол № 11// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про затвердження правил прийому до університету у 2013 році.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.;

2.Про підготовку наукових кадрів у НТУУ „КПІ”.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.;

3. Затвердження підсумків конкурсу серед викладачів щодо номінацій „Викладач-дослідник - 2012” та „Молодий викладач-дослідник - 2012” в НТУУ „КПІ”.

Доповідає – роректор Ільченко М.Ю.

4. Конкурсні справи.

5. Поточні справи.

12 листопада 2012 р., протокол № 10// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про впровадження системи «Електронний кампус» в університеті.

Доповідає – директор КБ «Інформаційних систем»
Савицький Артем Йосипович.

2.Конкурсні справи.

3. Поточні справи.

28 травня 2012 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Конкурсні справи.

2.Про підготовку до нового навчального року.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

3. Про прийом до докторантури у 2012 році.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

4. Про присудження премій НТУУ «КПІ» за кращі підручники, навчальні посібники і монографії.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

5. Про підсумки 14-го туру моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ».

Доповідає – директор ІМЯО Ясінський В.В.

6. Поточні справи.

14 травня 2012 р., протокол № 5// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1.Про підготовку баз та організацію відпочинку студентів і співробітників університету у літній період.

Доповідає – проректор Печеник М.В.;
голова профкому співробітників Молчанов В.І.;

2. Про концепцію програми енергозбереження в університеті.

Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.

3. Конкурсні справи.

4. Поточні справи.

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.