Повідомлення про захист дисертації Півторак Діани Олександрівни

16 вересня 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Півторак Діани Олександрівни
на тему “Оптично-електронна система для реєстрації зображення об’єктів з великим діапазоном яскравостей"
за спеціальністю 05.11.07 – оптичні прилади та системи
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

24 червня 2014р., протокол № 7// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про підготовку до нового навчального року.

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

2.Про результати 18-го туру моніторингу якості підготовки фахівців в НТУУ «КПІ».

Доповідає – директор ІМЯО Ясінський В.В.

3. Конкурсні справи .

4. Поточні справи.

Повідомлення про захист дисертації Темченка Олександра Анатолійовича

26 червня 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Темченка Олександра Анатолійовича на тему
"Наукові основи формування конкурентоспроможної технології відкритої розробки залізорудних родовищ у системі гірничо-збагачувального комбінату"
за спеціальністю 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин

Повідомлення про захист дисертації Коробка Івана Васильовича

23 червня 2014 року о 14.15
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Коробка Івана Васильовича на тему “Наукові принципи творення засобів вимірювання витрати плинних потоків технологічних мереж"
за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

02 червня 2014 р., протокол № 6// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. Про відзначення діяльності Заступника Виконавчого директора УНТЦ пана Віктора Корсуна.

Доповідає – проректор Сидоренко Ю.І.

2.Про затвердження змін правил до прийому в НТУУ «КПІ».

Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.

Повідомлення про захист дисертації Ткачука Андрія Геннадійовича

23 червня 2014 року о 14.15
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Ткачука Андрія Геннадійовича на тему “П’єзоелектричний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи"
за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Мельничук Віри Миколаївни

12 червня 2014 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мельничук Віри Миколаївни
на тему “Механізм формування споживчої цінності продукції поліграфічних підприємств”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Повідомлення про захист дисертації Мниха Романа Володимировича

25 червня 2014 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Мниха Романа Володимировича
на тему “Кавітаційна активація малорозчинних неорганічних реагентів у технологіях очищення стічних вод (на прикладі кальцію гідроксиду)”
за спеціальністю 05.17.21 – технологія водоочищення
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Юхименко Віти Василівни

10 червня 2014 року о 16.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Юхименко Віти Василівни
на тему “Формування стратегій інноваційного розвитку підприємств машинобудування”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Повідомлення про захист дисертації Григорської Наталії Миронівни

10 червня 2014 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.23 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Григорської Наталії Миронівни
на тему “Системно-процесне управління економічною стійкістю підприємств машинобудування”
за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Сторінки

Підписатися на Вчена рада КПІ ім. Ігоря Сікорського RSS

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.