ДФ 26.002.11 З ПРАВОМ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БЕЛАСА АНДРІЯ ОЛЕГОВИЧА НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ З ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 12 – ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 122 - КОМП’ЮТЕРНІ НАУКИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.11, утворена відповідно до наказу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року, для захисту дисертації Беласа Андрія Олеговича на тему: «Моделі і методи інтелектуального аналізу даних для прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів» з галузі знань 12 – Інформаційні технології за спеціальністю 122 - Комп’ютерні науки на здобуття ступеня доктора філософії, у складі:
Голова ради – д.т.н., професор Панкратова Наталія Дмитрівна, заступник директора Навчально-наукового інституту прикладного системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
Члени ради:
- д.т.н., доцент Зайченко Олена Юріївна, професор кафедри математичних методів системного аналізу Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., професор Мухін Вадим Євгенійович, завідувач кафедри системного проєктування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (рецензент);
- д.т.н., професор Погорілий Сергій Дем’янович, професор кафедри комп’ютерної інженерії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (офіційний опонент);
- д.т.н., професор Цюцюра Світлана Володимирівна, завідувач кафедри інформаційних технологій Київського національного університету будівництва і архітектури (офіційний опонент).
НАКАЗ про створення разової СВР N НСВС/61/2022 від 20 грудня 2022 року розміщений за посиланням: https://rada.kpi.ua/node/1653

Посилання на веб-сайт - КПІмедіа - офіційний YouTube-канал КПІ ім Ігоря Сікорського, де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLj5NByUcaAvYN-FHLzm-nKnhvxYISr7V0

Повідомлення щодо призначення дати захисту розміщене за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1679
Захист дисертаційної роботи Беласа А. О. відбудеться 09 березня 2023 р. о 15:00 за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 01, ауд. 05., та
в режимі відео-конференції на платформі Microsoft Teams.
Посилання для підключення до вiдео-конференцiї https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWU2YWEyOTAtMzRlO...
Ідентифікатор конференції: 355 486 465 02, код доступу: SMMZSu

Відео захисту Беласа А.О. розміщене за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=csQIHzOlJcU&list=PLj5NByUcaAvYN-FHLzm-nK...

Довідка з УкрІНТЕІ знаходиться за посиланням:

https://rada.kpi.ua/node/1662

НАКАЗ №НСВС/25/2023 від 29.03.2023 Про видачу диплому доктора філософії та додатка до нього європейського зразка Беласу А.О.

знаходиться за посиланням:
https://rada.kpi.ua/node/1108

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.