Квітень 2021

Об'ява щодо передачі дисертації до бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського

Шановні здобувачі, у період локдауну дисертацію (разом з 2 авторефератами і файлами .pdf) до бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського можна передати у вівторок або четвер з 11.00 до 16.00 (поверх 4, зала 4.4.), попередньо взявши у Службі вченого секретаря облікову книгу.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Конорева Сергія Ігоровича

11 травня 2021 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Конорева Сергія Ігоровича
на тему: " Структурно-фазові перетворення на межах розділу в нанорозмірних функціональних композиціях "графен-метал" та "метал-кремній"”

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Сапегіна Олександра Миколайовича

11 травня 2021 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Сапегіна Олександра Миколайовича
на тему: "Вдосконалення методів і алгоритмів визначення параметрів орієнтації для безплатформної інерціальної навігаційної системи”
за спеціальністю 05.11.03 – гіроскопи та навігаційні системи

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Білоусова Олега Юрійовича

12 травня 2021 року о 13.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.24 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Білоусова Олега Юрійовича
на тему: "Фільтрувальні композити на основі пороутворюючих матеріалів різного генезису”
за спеціальністю 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалевих матеріалів

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Гриценка Андрія Миколайовича

11 травня 2021 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.18 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Гриценка Андрія Миколайовича
на тему: "Удосконалення методів та засобів визначення вмісту корисних компонентів в залізорудному масиві”
за спеціальністю 05.11.13 – прилади і методи контролю та визначення складу речовин

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Безумової Ольги Олексіївни

11 травня 2021 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Безумової Ольги Олексіївни
на тему: "Плазмове субмікро- і наноструктурування різьбонарізного інструмента”
за спеціальністю 05.03.07 – процеси фізико-технічної обробки
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ БОКОВЕЦЬ ОЛЬГИ ІГОРІВНИ

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.035 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Боковець Ольги Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 05 - Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 053 - Психологія відбудеться 29 квітня 2021 року, 12.00 за адресою: м.

05 квітня 2021 р., протокол № 4// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. Деякі питання управління Університетом
Доповідає – ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ

2. Звіт проректора з адміністративної роботи за 2020 рік та завдання на 2021 рік.
Доповідає – проректор Вадим КОНДРАТЮК

3. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності Університету за 2020 рік та затвердження бюджету на 2021 рік.
Доповідає – Голова ДЕФ Людмила СУББОТІНА

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.