Квітень 2021

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ Морозова Костянтина В’ячеславовича У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.02 повідомляє, що захист дисертації Морозова Костянтина В’ячеславовича на тему: «Методи і засоби побудови моделей поведінки небазових відмовостійких багатопроцесорних систем» за спеціальністю 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбудеться 19 квітня 2021 року о 14.30 в дистанційному режимі Zoom.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ЗМІНЕННЯ АДРЕСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК ЛИСЕЦЬКОГО ТАРАСА МИКОЛАЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.29 повідомляє, що захист дисертації Лисецького Тараса Миколайовича на тему: «Інформаційна технологія календарного та оперативного планування в системах з мережевим представленням технологічних процесів» за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбудеться 16 квітня 2021 року о 16.00 в режимі від

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ Шукюрова Азера Меджід оглу

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.037 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Шукюрова Азера Меджід оглу на тему: «Удосконалення технологічних параметрів масового вибуху в умовах розробки родовищ на гірських схилах» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 - Виробництв

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СТОВПНИКА СТАНІСЛАВА МИКОЛАЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.22 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що у зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією захист дисертації Стовпника Станіслава Миколайовича на тему: «Розвиток основ руйнівного деформування приконтурних порід слабометаморфізованого масиву дією геотехнічних збурень» на здобуття на

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СОКОЛА АНАТОЛІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.28 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що у зв’язку з складною епідеміологічною ситуацією захист дисертації Сокола Анатолія Анатолійовича на тему: «Біотехнологічні основи отримання біоімпланту для використання у кардіохірургії» на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних н

Повідомлення щодо перенесення захисту дисертації Пилявця Володимира Георгійовича у дистанційний режим

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.11 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертації Пилявця Володимира

Повідомлення щодо перенесення захисту дисертації Зілінського Андрія Івановича у дистанційний режим

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.11 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертації Зілінського Андрія Івановича на тему «Ультразвуковий кавітаційний фільтр з ефектом самоочищення для рідких середовищ» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.02 – машинознавство, який

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ ТА АДРЕСИ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ КАНДИДАТА ТЕХНІЧНИХ НАУК ТРІЩУКА РУСЛАНА ЛЮБОМИРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.10 повідомляє, що у зв’язку з продовженням суворих протиепідемічних обмежень у Києві до 30 квітня 2021 р., захист дисертації Тріщука Руслана Любомировича на тему: «Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей деталей поліграфічного обладнання при виготовленні інтегральних обкладинок» за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічно

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Шостачука Олександра Павловича

12 травня 2021 року о 14.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.10 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Шостачука Олександра Павловича
на тему: "Підвищення експлуатаційних властивостей друкарського апарату флексографічних аркушевих машин”
за спеціальністю 05.05.01 – машини і процеси поліграфічного виробництва

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РАДИ ВІД 15 КВІТНЯ 2021 РОКУ

1. Питання приймальної комісії.
Доповідачі: Перший проректор – Ю.І. Якименко, заст. голови приймальної комісії – В.М. Можаровський

2. Про створення Інституту передових оборонних технологій.
Доповідач: Проректор – В.А. Пасічник

3. Про особливості контролю успішності навчання студентів.
Доповідач: Проректор – Н.В. Семінська.

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.