Квітень 2021

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БЕХМАРДА ГОЛАМРЕЗИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Захист дисертації Бехмарда Голамрези на тему: «Теплопередаючі характеристики мініатюрних термосифонів стосовно охолодження елементів радіоелектронної апаратури» за спеціальністю 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, який був запланований на 29 квітня 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.09 КПІ

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ПЕТРАНОВОЇ МАРИНИ ЮРІЇВНИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада К 26.002.31 повідомляє, що захист дисертації Петранової Марини Юріївни на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.05 – Теорія ймовірностей і математична статистика, який планувався за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. № 7, ауд. 423, відбудеться 28 квітня 2021 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ДАТИ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ НА ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ РАДЧЕНКА ЄВГЕНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.034 Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» повідомляє, що захист дисертаційної роботи Радченка Євгена Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології, за спеціальністю 121 – Інженерія програмного забезпечення відбудеться 26.04.2021 о 12.00 в режимі

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ОМЕЛЬЧЕНКО АННИ ІГОРІВНИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 повідомляє, що захист дисертації Омельченко Анни Ігорівни на тему: «Управління економічним розвитком енергогенеруючих підприємств» на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), який планувався за адресою 03056, м. Київ, просп.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ ЖИГАЛКЕВИЧ ЖАННИ МИХАЙЛІВНИ У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.23 повідомляє, що захист дисертації Жигалкевич Жанни Михайлівни на тему: «Програмно-цільовий розвиток квазіінтеграційних структур взаємодіючих підприємств машинобудування» на здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), який планувався за адресою 03056

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ БІЛОУСОВА ОЛЕГА ЮРІЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.24 повідомляє, що захист дисертації Білоусова Олега Юрійовича на тему: "Фільтрувальні композити на основі пороутворюючих матеріалів різного генезису” на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалевих матеріалів, який планувався за адресою 03056, м. Київ, просп.

ПОВІДОМЛЕННЯ ЩОДО ПЕРЕНЕСЕННЯ ЗАХИСТУ ДИСЕРТАЦІЇ СІКОРСЬКОГО ОЛЕКСІЯ ОЛЕКСІЙОВИЧА У ДИСТАНЦІЙНИЙ РЕЖИМ

Спеціалізована вчена рада Д 26.002.24 повідомляє, що захист дисертації Сікорського Олексія Олексійовича на тему: "Реологічні властивості воднодисперсних лакофарбових матеріалів на основі силікатів” на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук по спеціальності 05.17.11 – технологія тугоплавких неметалевих матеріалів, який планувався за адресою 03056, м. Київ, просп.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Савастьянова Володимира Володимировича

14 травня 2021 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Савастьянова Володимира Володимировича
на тему: "Супроводження процесу передбачення з наявністю слабко структурованих даних засобами текстової аналітики”
за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЇ Галушка Дмитра Олександровича

14 травня 2021 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.29 КПІ ім. Ігоря Сікорського
відбудеться захист дисертації Галушка Дмитра Олександровича
на тему: "Управління якістю послуг у корпоративній ІТ-інфраструктурі”
за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

Сторінки

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.