Грудень 2012

Повідомлення про захист дисертації: Кагляк Олексій Дмитрович

21 січня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Кагляка Олексія Дмитровича
“Формоутворення просторових металевих конструкцій локальним лазерним нагріванням”
за спеціальністю 05.03.07 - процеси фізико-технічної обробки
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації: Шенгур Світлана Віталіївна

18 лютого 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Шенгур Світлани Віталіївни
“Методи та засоби оцінювання точності вимірювань характеристик випадкових кутів”
за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 22, ауд. 316)

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника

Загальні питання

1. Згідно з цим Порядком здійснюється присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук та присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

До 31.12.2021 р. Спеціалізовані вчені ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

     1.       Д 26.002.01 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла;

05.02.09 - Динаміка та міцність машин;

05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском

Голова - Бобир Микола Іванович (236-10-43, 204-82-53)

Заст.гол. – Бабенко Андрій Єлисейович (204-96-10)

Вч.секр. - Боронко Олег Олександрович (204-95-35)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.