До 31.12.2021 р. Спеціалізовані вчені ради Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

     1.       Д 26.002.01 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

01.02.04 - Механіка деформівного твердого тіла;

05.02.09 - Динаміка та міцність машин;

05.03.05 - Процеси та машини обробки тиском

Голова - Бобир Микола Іванович (236-10-43, 204-82-53)

Заст.гол. – Бабенко Андрій Єлисейович (204-96-10)

Вч.секр. - Боронко Олег Олександрович (204-95-35)

     2.       Д 26.002.02 з 04.04.2018  до 31.12.2021 р.

01.05.02 - Математичне моделювання та обчислювальні методи;

01.05.03 - Математичне та програмне забезпечення обчислюваних машин та систем;

05.13.05 - Комп'ютерні системи та компоненти

Голова - Луцький Георгій Михайлович (204-86-56),

Заст.гол. -  Тарасенко Володимир Петрович (236-32-02)

Вч.секр. - Орлова Марія Миколаївна (204-90-33)

     3.      Д 26.002.03 з 28.12.2017 до 31.12.2021 р.

01.05.04 - Системний аналіз і теорія оптимальних рішень (фізико-математичні, технічні науки);

05.13.23 - Системи та засоби штучного інтелекту

Голова - Згуровський Михайло Захарович (204-85-57)

Заст.гол. - Панкратова Наталія Дмитрівна (204-84-47)

Вч.секр. - Капустян Володимир Омелянович (204-80-27)

     4.      Д 26.002.04 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.13.07 - Автоматизація процесів керування;

Голова -   Жученко Анатолій Іванович (204-85-56)

Заст гол. – Бідюк Петро Іванович (204-83-59)

Вч.секр. - Ковалюк Дмитро Олександрович (204-96-70)

      5.     Д 26.002.05 з 24.05.2018  до 31.12.2021 р.

05.05.13 - Машини та апарати хімічних виробництв;

05.17.08 - Процеси та обладнання хімічної технології;

21.06.01 - Екологічна безпека;

Голова - Панов Євген Миколайович (236-40-52, 204-90-01, 204-91-39)

Заст.гол. – Гомеля Микола Дмитрович (236-60-83)

Вч.секр. - Іваненко Олена Іванівна (204-92-78)

      6.     К 26.002.06  з 24.05.2018 до 31.12.2021 р.

05.09.05 - Теоретична електротехніка;

05.09.13 - Техніка сильних електричних та магнітних полів;

05.14.02 - Електричні станції, мережі і системи;

Голова - Яндульський Олександр Станіславович (236-41-11)

Заст.гол. - Костерєв Микола Володимирович (204-82-33, 204-83-75(к))

Вч.секр. - Проценко Олександр Ростиславович (204-92-37)

       7.     Д 26.002.07 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.11.01 - Прилади та методи вимірювання механічних величин;

05.11.03 - Гіроскопи та навігаційні системи

Голова - Безвесільна Олена Миколаївна (236-09-26)

Заст.гол. Рижков Лев Михайлович

Вч.секр. - Киричук Юрій Володимирович (204-94-83)

      8.     Д 26.002.08 з 28.12.2017 до 31.12.2021 р.

05.27.01 - Твердотільна електроніка;

05.27.02 - Вакуумна, плазмова та квантова електроніка;

05.27.06 - Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки

Голова - Вербицький Володимир Григорович

Заст.гол. - Писаренко Леонід Дмитрович (204-95-04)

Вч.секр. - Артюхов Віталій Григорович (280-87-71, 204-95-04)

        9.   Д 26.002.09 з 04.04.2018 до 31.12.2021 р.

05.14.14 - Теплові та ядерні енергоустановки;

01.02.05 - Механіка рідини, газу та плазми;

05.14.06 - Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Голова -  Безродний Михайло Костянтинович (204-80-78)

Заст.гол. – Дешко Валерій Іванович (204-82-50)

Вч.секр. - Коньшин Валерій Іванович (204-80-87, 204-95-26, каф.204-96-04)

     10.     Д 26.002.10 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.05.01 - Машини і процеси поліграфічного виробництва

Голова - Киричок Петро Олексійович (204-83-61,204-97-69)

Заст.гол. – Величко Олена Михайлівна (204-84-26)

Вч.секр. - Клименко Тетяна Євгенівна (204-97-69)

       11.  Д 26.002.11 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.03.01 - Процеси механічної обробки, верстати та інструменти;

05.02.08 - Технологія машинобудування;

05.02.02 - Машинознавство

Голова - Данильченко Юрій Михайлович (204-84-54)

Заст.гол. - Петраков Юрій Володимирович (204-95-29),

                  Луговський Олександр Федорович (204-84-64)

Вч.секр. - Ганпанцурова Оксана Сергіївна (204-84-64)

     12.    Д 26.002.12 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.16.01 - Металознавство та термічна обробка металів;

05.16.04 - Ливарне виробництво;

05.16.06 - Порошкова металургія та композиційні матеріали

Голова - Лобода Петро Іванович (204-82-15)

Заст.гол. - Хижняк Віктор Гаврилович

Вч.секр. - Степанов Олег Васильович (204-99-05)

       13.   Д 26.002.13 з 18.12.2018 до 31.12.2021 р.

05.17.01 - Технологія неорганічних речовин;

05.17.03 - Технічна електрохімія;

05.17.14 - Хімічний опір матеріалів та захист від корозії;

05.17.21 - Технологія водоочищення

Голова - Герасименко Юрій Степанович (204-98-71)

Заст гол - Лінючева Ольга Володимирівна (204-98-71)

Вч.секр. - Косогіна Ірина Володимирівна (204-97-35)

     14.   Д 26.002.14 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.12.02 - Телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.07 - Антени та пристрої мікрохвильової техніки;

05.12.13 - Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 - Радіотехнічні та телевізійні системи

Голова - Ільченко Михайло Юхимович (236-62-13)

Заст.гол. - Зіньковський Юрій Францевич (236-21-74, 204-94-20)

Вч.секр. - Уривський Леонід Олександрович (204-98-11)

       15.   Д 26.002.15 з 07.05.2019 до 31.12.2021 р.

05.03.06 - Зварювання та споріднені процеси і технології;

05.03.07 - Процеси фізико-технічної обробки

Голова - Коваленко Володимир Сергійович (236-02-77)

Заст.гол. - Фомічов Сергій Костянтинович (236-52-92)

Вч.секр. – Пащенко Валерій Миколайович (204-99-14)

      16.  Д 26.002.18 з 24.05.2018 до 31.12.2021 р.

05.11.07 - Оптичні прилади та системи;

05.11.13 - Прилади і методи контролю та визначення складу речовин

Голова - Тимчик Григорій Семенович (236-69-82)

Заст.гол. – Чиж Ігор Генріхович (204-85-00)

Вч.секр. - Бурау Надія Іванівна (204-95-41, 204-85-02)

     17.   Д 26.002.19 з 24.10.2017 до 31.12.2021 р.

05.09.08 - Прикладна акустика та звукотехніка;

05.09.12 - Напівпровідникові перетворювачі електроенергії;

05.11.17 — Біологічні та медичні прилади і системи

Голова - Жуйков Валерій Якович (236-60-93)

Заст.гол.-Дідковський Віталій Семенович (204-82-94)

Вч.секр. - Швайченко Володимир Борисович (204-90-76)

       18.  Д 26.002.20 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.09.03 - Електротехнічні комплекси та системи;

05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення;

05.14.01 - Енергетичні системи та комплекси

Голова -    Денисюк Сергій Петрович (204-83-08; 204-85-14)

Заст.гол. - Пересада Сергій Михайлович (236-99-30);

                  Володарський Євген Тимофійович (204-98-00)

Вч.секр. - Замулко Анатолій Ігорович (204-85-14; 204-86-48)

      19.  Д 26.002.22 з 24.10.2017 до 31.12.2021 р.

05.15.03 - Відкрита розробка родовищ корисних копалин;

05.15.09 - Геотехнічна і гірнича механіка

Голова - Кравець Віктор Георгійович (204-82-28)

Заст.гол. - Зуєвська Наталя Валеріївна      

Вч.секр. – Вапнічна Вікторія Вікторівна (204-82-28)

       20.  Д 26.002.23 з 15.11.2019 до 31.12.2021 р.

08.00.04 — Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Голова – Крейдич Ірина Миколаївна (204-85-07)

Заст.гол. - Войтко Сергій Васильович       (204-98-60)

                  Шульгіна Людмила Михайлівна

Вч.секр. - Зозульов Олександр Вікторович (204-98-53, 204-98-62)

      21.  Д 26.002.24 з 28.12.2017 до 31.12.2021 р.

05.17.06 - Технологія полімерних і композиційних матеріалів;

05.17.11 - Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів

Голова -   Свідерський Валентин Анатолійович (204-82-09)

Заст.гол. – Пєтухов Аркадій Дем’янович (204-97-96)

Вч.секр. – Глуховський Владислав Вікторович (204-91-62)

22. Д 26.002.28 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

03.00.20 - Біотехнологія (технічні науки);

03.00.20 - Біотехнологія (біологічні науки)

Голова - Дуган Олексій Мартем'янович (204-83-12)

Заст.гол. - Галкін Олександр Юрійович (204-90-35)

Вч.секр. - Голуб Наталія Борисівна (204-81-84)

23. Д 26.002.29 з 28.12.2019 до 31.12.2021 р.

05.13.06 - Інформаційні технології;

05.13.21 - Системи захисту інформації

Голова - Новіков Олексій Миколайович (236-70-98)

Заст.гол. - Павлов Олександр Анатолійович (236-19-70)

Вч.секр. - Теленик Сергій Федорович (204-92-85)

        24.  СРК 26.002.30 з 18.10.2017 до 31.12.2021 р.

01.05.02 — Математичне моделювання та обчислювальні методи;

21.05.01 - Інформаційна безпека держави,

Голова -  Субач Ігор Юрійович 

Заст.гол. - Рома Олександр Миколайович

Вч. секр. — Голь Владислав Дмитрович 281-91-42

(Інститут спеціального зв'язку та захисту інформації)

25. К 26.002.31 з 04.04.2018 до 31.12.2021 р.

01.01.01 - Математичний аналіз (фізико-математичні науки);

01.01.05 - Теорія ймовірностей і математична статистика (фізико-математичні науки)

Голова - Богданський Юрій Вікторович (204-96-51)

Заст.гол. - Клесов Олег Іванович (204-97-40)

Вч.секр. - Ільєнко Марина Костянтинівна (204-97-40)

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.