Повідомлення про захист дисертації

Повідомлення про захист дисертації Коваленка Владислава Леонідовича

17 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.15 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Коваленка Владислава Леонідовича на тему
“Комплексна оцінка стабільності дугового розряду при ручному дуговому та автоматичному зварюванні під флюсом”
за спеціальністю 05.03.06 – зварювання та споріднені процеси і технології на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 435)

Повідомлення про захист дисертації Малецького Захара Васильовича

05 червня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації
Малецького Захара Васильовича на тему "Гібридні сорбенти та їх використання в процесах очищення води від феруму та арсену" за спеціальністю 05.17.21 - технологія водоочищення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 4, ауд. Велика хімічна)

Повідомлення про захист дисертації Бовкуновича Віталія Сергійовича

17 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.20 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Бовкуновича Віталія Сергійовича на тему
“Непряме векторне керування асинхронними двигунами з властивостями робастності та адаптації до змін активного опору ротора”
за спеціальністю 05.09.03 – електротехнічні комплекси та системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 22, ауд. 316)

Повідомлення про захист дисертації Севериної Світлани Миколаївни

11 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.002.12 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Севериної Світлани Миколаївни на тему
„Розробка сплавів на основі нікелю для ортопедичної стоматології з підвищеною толерантністю організму до них та методів їх термічної обробки”
за спеціальністю 05.16.01 – металознавство та термічна обробка металів на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 9, ауд. 203)

Повідомлення про захист дисертації Зайця Віталія Пантелєйовича

23 травня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Зайця Віталія Пантелєйовича на тему
„Шумозахисні екрани для зниження рівнів звукового тиску від рухомих джерел звуку”
за спеціальністю 05.09.08 – прикладна акустика та звукотехніка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Земляка Олександра Михайловича

06 червня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.14 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Земляка Олександра Михайловича на тему
“Узагальнена методологія оптимізації аналогових кіл на основі методів теорії управління”
за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 163)

Повідомлення про захист дисертації Алхімової Світлани Миколаївни

30 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.19 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Алхімової Світлани Миколаївни на тему
“Адаптивна обробка та аналіз зображень комп'ютерної томографії ювенільних ангіофібром основи черепа"
за спеціальністю 05.11.17 – біологічні та медичні прилади і системи на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 12, ауд. 412)

Повідомлення про захист дисертації Ворфоломеєва Андрія Вікторовича

05 червня 2013 року о 16.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації
Ворфоломеєва Андрія Вікторовича на тему
“Очищення води осесиметричним фокусованим магнітним полем"
за спеціальністю 05.17.21 - технологія водоочищення на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Повідомлення про захист дисертації Стовпника Станіслава Миколайовича

30 травня 2013 року о 15.00
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.22 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Стовпника Станіслава Миколайовича на тему
“Формування несучої здатності слабометаморфізованих порід підошви виробки вибуховим нагнітанням в'яжучого розчину”
за спеціальністю 05.15.09 – геотехнічна і гірнича механіка на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: вул. Борщагівська, 115, ауд. 701)

Повідомлення про захист дисертації Яценка Артема Павловича

28 травня 2013 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.05 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Яценка Артема Павловича на тему
“Захист підземних вод від забруднення сполуками урану з використанням проникних реакційних бар’єрів” за спеціальністю
21.06.01 – екологічна безпека
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 19, ауд. 342)

Сторінки

Підписатися на RSS - Повідомлення про захист дисертації

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.