Порядок денний засідання Адміністративної ради

Порядок денний засідання Адміністративної ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 03 вересня 2020 року

1. Питання приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідачі:
перший проректор – Юрій Якименко;
заст. голови приймальної комісії – Валерій Можаровський

2. Про організацію освітнього процесу в дистанційній формі.
Доповідач:
перший проректор –
Юрій Якименко

Порядок денний засiдання Адміністративної ради 19 серпня 2020 року

1. Про організацію початку нового навчального року.
Доповідачі: Перший проректор – Ю.І. Якименко, Проректор – Н.В. Семінська

2. Про підготовку матеріально-технічної бази підрозділів.
Доповідачі: Проректор – В.А. Кондратюк

3. Рiзне.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 5 серпня 2020 року

1. Питання приймальної комісії.
Доповідачі: Перший проректор – Ю.І. Якименко,
Заст. голови приймальної комісії – В.М. Можаровський.
2. Про системні перетворення в університеті.
Доповідач: Ректор – М.З. Згуровський.
3. Про підготовку до нового навчального року.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 14 травня 2020 року

1. Питання приймальної комісії.
Доповідачі:
перший проректор Якименко Ю.І.
проректор Мельниченко А.А.

2. Про регламенти проведення літньої сесії та випускної атестації в дистанційному режимі.
Доповідач:
проректор Мельниченко А.А.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 04 березня 2020 року

1. Питання приймальної комісії.

Доповідачі:
перший проректор –
Якименко Ю.І.,
відповідальний секретар
приймальної комісії –
Можаровський В.М.

2. Звіт про виконання бюджету університету за 2019 р. та представлення проекту бюджету на 2020 рік.

Доповідач:
начальник ДЕФ –
Субботіна Л.Г.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 04 квітня 2019 року

1. Звіт про виконання бюджету КПІ ім. Ігоря Сікорського за 2018 р.
Доповідач:
начальник ДЕФ –
Субботіна Л.Г.

2. Затвердження бюджету університету на 2019 р.
Доповідач:
начальник ДЕФ –
Субботіна Л.Г.

3. Про стан підготовки до нового навчального року.
Доповідач:
перший проректор –
Якименко Ю.І.

4. Поточні справи.

Порядок денний Адміністративної ради від 6 грудня 2018 року

1. Про впорядкування документообігу КПІ ім. Ігоря Сікорського.

Доповідач:
керуючий справами КПІ ім. Ігоря Сікорського – Цимбаленко Я.Ю.

2. Про функціональні обов’язки керівників підрозділів та НПП.
Доповідач:
перший проректор – Якименко Ю.І.

Порядок денний засідання Адміністративної ради від 17 травня 2018 року

1. Питання приймальної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідач: перший проректор - Якименко Ю.І.
2. Про координаційні ради університету та підрозділів.
Доповідач: керуючий справами - Цимбаленко Я.Ю.
3. Різне.

Сторінки

Підписатися на RSS - Порядок денний засідання Адміністративної ради

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.