16 січня 2017 р., протокол № 1// Засідання Вченої ради КПІ ім. Ігоря Сікорського

1. КПІ ім. Ігоря Сікорського у розвитку: підсумки, проблеми, завдання. Результати роботи за 2016 рік.
Доповідає –проректор Новіков О.М.
2. Про роботу університету щодо утримання та розвитку матеріально-технічної бази у 2016 році.
Доповідає – проректор Ковальов П.В.
3. Про затвердження Положення про призначення стипендій.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
4. Затвердження підсумків конкурсу серед викладачів щодо номінацій „Викладач-дослідник - 2016” та „Молодий викладач-дослідник - 2016” в КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Доповідає – проректор Ільченко М.Ю.
5 К о н к у р с н і с п р а в и:
6. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.