Порядок денний засідання Адміністативної ради від 20 жовтня 2016 року, протокол №2

1. Питання приймальної комісії.
Доповідач: перший проректор - Якименко Ю.І.
2. Про інноваційну складову підготовки магістрів.
Доповідач: перший проректор - Якименко Ю.І.
3. Про заходи щодо забезпечення теплового режиму НТУУ «КПІ».
Доповідачі: перший проректор - Якименко Ю.І.;
проректор з адміністративно-господарської роботи –
Ковальов П.В.
4. Про благоустрій території НТУУ «КПІ».
Доповідачі:
головний архітектор НТУУ «КПІ» - Снєжкін С.М.;
проректор з адміністративно-господарської роботи –
Ковальов П.В.;
заступник проректора з наукової роботи –
Котовський В.Й.
5. Різне.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.