30 червня 2016 р., протокол № 8// Засідання Вченої ради НТУУ "КПІ"

1. К о н к у р с н і с п р а в и:
2. Про організацію прийому на перший курс у 2016 р та завдання на 2016/17 навчальний рік.
Доповідає – перший проректор Якименко Ю.І.
3. П о т о ч н і с п р а в и:

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.