Повідомлення про захист дисертації Чепюк Лариси Олексіївни

11 грудня 2015 року о 14.30
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.07 НТУУ “КПІ” відбудеться захист дисертації Чепюк Лариси Олексіївни на тему “Струнний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи"
за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(адреса: просп. Перемоги, 37, корп. 1, ауд. 317)
Текст дисертації Чепюк Л.О.

Scholarly Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.